สร้าง ChatBot ง่าย ๆ คุณก็ทำได้

Chatbot
Chatbot ที่มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เสมือนการโต้ตอบของคนจริงๆ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่าโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ และทางโปรแกรมที่จะมีการ trainer เฉพาะทางผู้จัดทำเท่านั้น เพื่อกันไม่ให้มีคนเข้าไปสนคำพูดที่ไม่ควรใน Chatbot ในตัวโปรแกรมจะมีการประมวลผลเพื่อที่จัดหมวดหมู่ให้
ตรงกลับคำพูดที่ผู้ใช้พิมพ์ โดยจะประมวลผลเป็นคะแนนความใกล้เคียง กับคำนั้นมากที่สุดเพื่อที่เวลาผู้ใช้พิมพ์ผิดก็ยังสามารถสนทนาต่อด้วยได้ การประมวลความใกล้เคียงของคำสุ่มเลือกคำตอบจากหมวดหมู่
             ทั้งนี้เราได้นำเสนอ ChatBot เนื่องจาก ในสมัยนี้นั้นเรื่อง AI หรือพวกเครื่องมือที่เป็นอัตโนมัตินั้นเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ ChatBot ก็เช่นกันเนื่องจากการต่อยอดได้หลายทาง และมีการใช้ที่หลากหลายทั้ง ใช้ตอบลูกค้าที่มีคำถามแบบเดียวกันมากๆ หรือการโต้ตอบอัตโมมัตินั้นเอง ChatBot สามารถคุยเป็นเพื่อน หรือใช่ระบายสิ่งที่อยากพูดแต่ไม่อยากให้ใครรับรู้โดยจะมีเทียบกับโปรแกรมไกล้เครียง ChatBot vs. Yello Talk ก่อนอื่นคือ Yello Talk นั้นเป็น
โปรแกรมที่จะคุยกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยตัวตน
ChatBot
-ไม่มีข้อมูลรั่วไหล
-ได้คนคุยแก้เหงา
-ไม่มีคำหยาบ หรือมากวน
-ไม่หลอกลวง
-ไม่ได้คุยกับคนจริงๆ
-ได้รับคำแนะนำจากข้อมูลที่หามา
Yello Talk
 -เป็นแอพที่คุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่แสดงทั้งรูปแล้วก็ชื่อ
-ได้เพื่อนใหม่
-ได้คำแนะนำจากประสบการตรง
-ได้คุยกับคนจริงๆอาจมีคำหยาบ
-มีพวกที่อยากรู้จักอีกฝ่าย เช่นพยามทักมาจีบ หรอกนัดเจอ
Data Structure & Algorithms ที่ใช้

                  จะเป็นการเช็คคำที่ไกล้เครียงจากค่า confidence แล้วจะไปเช็คคำที่ตรงจาก Data แล้วจึงมีการซุ่มคำตอบออกมาให้ตรงกลับที่พิมไป
แนะนำการสร้าง Machine Learning โต้ตอบสนทนาด้วย ChatterBot ในภาษา python ซึ้ง ChatterBot เป็นโมดูลในภาษา python เป็นโมดูลด้านเครื่องเรียนรู้ (Machine Learning) สำหรับใช้โต้ตอบบทสนทนาในภาษา python  เราสามารถสอนให้ ChatterBot เรียนรู้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ (ใช้ภาษาไทยได้) รองรับทั้งไพทอน 2 และไพทอน 3สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip install chatterbotจะเป็นการติดตั้งโมดูลในการเลือกใช่คำ หรือฐานข้อมูลเบื่องต้นจาก chatterbot ที่มีคำที่ใช้ทักทายเบื่องต้นอีกด้วย
กระบวนการทำงานของ Chatterbot

                เนื่องจาก ChatterBot เป็นเครื่องเรียนรู้ (Machine Learning) แบบต้องมีผู้สอน จึงไม่มี knowledge สำหรับใช้โต้ตอบมาให้ เราต้องสอน ChatterBot เอง เมื่อพิมพ์ข้อความลงไประบบจะทำการบันทึก ระบบจะทำการตอบกลับที่คล้ายเคียงที่สุดกับข้อควาามที่ได้รับ
โค้ดมีดังนี้

Data ที่สร้างขึ้น
ส่วนที่ — นั้นคือคำที่เราพิมพ์เข้าไปยัง ChatBot ส่วน – นั้นจะเป็นคำที่ ChatBot นั้นสามารถตอบกลับมาหาเราได้
ผล RUN
ที่เป็น ### ตามด้วย % นั้นคือข้อมูลจาก Data ที่เรา Train เข้าไปจากนั้นเราก็พิมพ์คุยก็สนทนาตามปกติ
คลิปนำเสนอ
โค้ดพร้อม Data เพิ่มเติม

ชื่อ ChatBot

จัดทำโดย
นาย พีระ นนทชัย 1590900609
นาย ธุวชิต ยอดสาร 1590901060
นาย อนุพงษ์ ช้างงาดี 15090900872

เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

วิชา CE312 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

PEERA NONTACHAI
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.