สร้าง ChatBot ง่าย ๆ คุณก็ทำได้

Chatbot Chatbot ที่มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เสมือนการโต้ตอบของคนจริงๆ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่าโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ และทางโปรแกรมที่จะมีการ trainer เฉพาะทางผู้จัดทำเท่านั้น

Continue reading »