วิธีทำ สมการเชิงซ้อน Gaussian Elimination และ Newton-Raphson

วิธีทำ สมการเชิงซ้อน

YouTube Preview Image

วิธีทำ Gaussian Eliminution

YouTube Preview Image

วิธีทำ Newton-Raphson

Kob Loso
at GlurGeek.Com
ชอบกีฬาเซปักตะกร้อเป็นนักกีฬามหาลัยม.กรุงเทพ ชอบเรื่องท้าทาย รอบหาอะไรทำใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.