วันนี้ผมจะมาสอน Calculus1

วันนี้ผมจะมาสอน Calculus 1 เรื่อง Differential,Limit,Function

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Thanaphon Kaewin
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.