ฝึกทำโจทย์ ENGINEERING MATHEMATICS 1.FOURIER TRANSFORM 2.LAPLACE TRANSFORM 3.GAUSS ELIMINATION

ผมนาย สถาปัตย์   พิพัฒน์ชลธี 1580901336 จะสอนฝึกทำโจทย์ 3 ข้อ

1.FOURIER TRANSFORM

2.LAPLACE TRANSFORM

3.GAUSS ELIMINATION

Sathapat Pipatchonlatee
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com