ผมจะมาสอน Calculus 1 ง่ายแสนจะง่ายกันนะครับ

วันนี้ผมจะมาสอน Calculus 1 เรื่อง Differential,Function,Limit

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Natdanai Tangsuksan
at GlurGeek.Com
ณัฐดนัย ตั้งสุขสันต์ 1590900633 เป็นคนอารมดี ชอบเล่นกีฬา น่ารักแถมหล่อด้วย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.