นี่หรือ integratation ง่ายอะไรปานนี้

เรื่องที่ 1 Basic Integration

YouTube Preview Image

2

เรื่องที่ 3 Integration of Trigonometric Functions

YouTube Preview Image

3

เรื่องที่ 4 Integration of Inverse Trigonometric Functions

YouTube Preview Image

4

เรื่องที่ 5 Integrate By Part

YouTube Preview Image

5

เรื่องที่ 6 Integrate By Partial Fraction

YouTube Preview Image

6

Tossaporn sornsuwan
at GlurGeek.Com
ผม นาย ทศพร ศรสุวรรณ รหัส นักศึกษา 1590900724 เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.