ทบทวน Calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS)

YouTube Preview Image

ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS)

ขั้นตอนที่  1 Check ว่าเป็น (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS) ?

เคอร์ M ส่วน เคอร์ y =  เคอร์ N ส่วน เคอร์ X       >   EXACT

ขั้นตอนที่ 2   อินทิเกรต M(x,y) เคอร์ x           >>>>  1

อินทิเกรต N(x,y) เคอร์ y            >>>>  2

ขั้นตอนที่ 3    General Solution (ผลเฉลยทั่วไป)  G.s  เอา (1)  และ (2) มารวมกัน

>  ถ้ามีพจน์ซ้ำกันเอามาพจน์เดียว

>   ถ้าพจน์ไม่ซ้ำกันเอามาใส่ได้เลย

ถ้ามี Particular Soilution (ผลเฉลยเฉพาะราย)

หาค่า C ใน   General Solution > P.S

Nattakan Boonpech on sabfacebook
Nattakan Boonpech
at GlurGeek.Com
ชื่อณัฐกานต์ บุญเพชร ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกเล่นกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์ อยากทำงานเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com