ทบทวน calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations)

YouTube Preview Image

ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations)

ขั้นตอนที่ 1 พยายามจัดรูปให้ได้ตาม Separable Differential Equations

f(x)dx+g(y)dy=0

x อยู่กับ dx

y อยู่กับ dy

ขั้นตอนที่ 2 อินทิเกรตทั้งสองข้าง (ทั้งสมการ)

ขั้นตอนที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้   >  General Solution (ผลเฉลยทั่วไป) > มี c เป็นค่าคงตัว

>  Particular Soilution (ผลเฉลยเฉพาะราย) > มี intitial condition

เช่น  y(0)=1     >  รู้ค่า c = ตัวเลข

Nattakan Boonpech on sabfacebook
Nattakan Boonpech
at GlurGeek.Com
ชื่อณัฐกานต์ บุญเพชร ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกเล่นกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์ อยากทำงานเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com