ตัวอย่างเรื่อง LAPLACE TRANSFORM, NEWTON-REPHSON และ GAUSS ELIMINATION

สวัสดีครับ วันนี้ จะมาสอน การทำโจทย์ตัวอย่างง่ายๆ ทั้ง3 เรื่อง คือ

 

 LAPLACE TRANSFORM

NEWTON-REPHSON

GAUSS ELIMINATION

เรื่องที่ 1 LAPLACE TRANSFORM

เรื่องที่ 2 NEWTON-REPHSON

 

เรื่องที่ 3  GAUSS ELIMINATION

 

Natapong Bank
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.