ตัวอย่างการตะลุยโจทย์ Engineering Mathematics เรื่อง Newton Raphson, Gaussian Elimination, Complex Numbers

วันนี้จะมายกตัวอย่างการทำ newton-raphson

*รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ newton-raphson*

YouTube Preview Image

*รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ gaussian elimination*

YouTube Preview Image

*รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ complex number*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

 

WARIT NIMITPANYA on sabfacebook
WARIT NIMITPANYA
at GlurGeek.Com
เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขตรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.