ตะลุยโจทย์ IE221 Engineering Mathematics [LAPLACE TRANSFORM, LAGRANGE INTERPOLATION, GAUSS JORDAN ELIMINATION]

แก้ไข LAPLACE TRANSFORM (แก้ไข LAPLACE TRANSFORM)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับแปลง LAPLACE TRANSFORM

cr.http://slideplayer.in.th/slide/2090845/

 

จากวิสัยทัศน์ของการแก้ปัญหาโดยใช้ค่าความนิยมเป็นไปตามที่กำหนดไว้

การผลิตที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

2 เปลี่ยนจากการใช้ f (x) เป็น L (x) โดยการเรียกดูจากด้านบนโดย S> 0

3 เมื่อเปลี่ยนรูปแบบที่เราต้องการและการดำเนินการค่าตามเวลาที่โจทย์กำหมดมาให้

4. แทนค่าที่เราจะได้รับตอบที่โจทย์ต้องการ

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้เลยยยยย

[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=124-9gYmbLU [/ YouTube]

 

 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้ LAGRANGE INTERPOLATION

จากค่าที่ต้องการ x ค่า = 2.2 ต้องมีค่า P (2.2)

ซึ่งในโจทย์จะให้ตารางให้

X f (x)
1 4
2 5
3 6

พิจารณาจากตารางแล้วนำค่าในตางรางมาแทนค่าจากสูตร

ผลการค้นหาภาพสำหรับ LAGRANGE INTERPOLATION

cr. https://math.stackexchange.com/questions/736761/lagrange-polynomial-interpolation-equation-help

เมื่อแทนค่าในลิตร (x) จากภาพข้างบนจะมีสมการ P (x) ออกมา

ผลการค้นหาภาพสำหรับ LAGRANGE INTERPOLATION

cr.http://entangle-pair.blogspot.com/2014/12/LagrangesInterpolationPolynomialAlgorithm.html

โจทย์อยากทราบค่า P (2.2) ก็แทนค่า 2.2 ลงไปในทุกทางก็จะได้คำตอบที่ต้องการ

 

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้เลยยยยย

 

[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=pDhO5eIynRM [/ YouTube]

 

 

การแก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีการกำจัดแบบเกาส์ (GAUSS JORDAN ELIMINATION)

จากโจทย์ที่กำหนดมา

(x1) -2 (x2) – (x3) = 1

2 (x1) +5 (x2) +2 (x3) = 1

3 (x1) + (x2) +3 (x3) = 8

ซึ่งเราจะต้องทำการกำจัดตัวที่เราไม่อยากรู้ออกไปให้ได้รูปแบบตามนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gauss jordan elimination

cr. https://www.sophia.org/concepts/gauss-jordan-elimination

 

(x1), (x2) และ (x3) เราจะใช้คำว่า ”

 

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้เลยยยยย

 

[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=FYtBE4p8KMY [/ YouTube]

 

 

ขอบคุณครับบบบบ

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com