ตะลุยโจทย์ Engineering Mathematics: Laplace Transform, Newton-Raphson, and Lagrange Interpolation by T.

วันนี้จะมาสอนตะลุยโทย์ Engineering Mathematics นะครับ

 

 

Thitithorn Thanyawigai
at GlurGeek.Com
ชอบการคำนวณ ชอบตัวเลข ชอบความเร็ว ชอบท่องเที่ยว ชอบการผจญภัย

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com