ตะลุยโจทย์ Engineering Mathematics: Laplace Transform, Newton-Raphson, and Lagrange Interpolation by T.

วันนี้จะมาสอนตะลุยโทย์ Engineering Mathematics นะครับ

 

 

Thitithorn Thanyawigai
at GlurGeek.Com
ชอบการคำนวณ ชอบตัวเลข ชอบความเร็ว ชอบท่องเที่ยว ชอบการผจญภัย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.