ตะลุยโจทย์วิชา Engineering Mathematics เรื่อง Newton-Raphson, Laplace Transform และ Lagrange Interpolation

จะสอนทำโจทย์ เป็นโจทย์เนื้อหาวิชา Engineering Mathematics
จะมี 3 เรื่องย่อย คือ
-การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน
NEWTON-REPHSON METHOD


-ผลการแปลงลาปลาซ
LAPLACE TRANSFORM


-การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์
LAGRANGE INTERPOLATION

 

Parinya Kaeoyod
at GlurGeek.Com
เป็นคนชอบฟังเพลงมาก ชอบ travel หาอะไรใหม่ หาแนวคิด
มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.