การประยุกต์หาปริมาตรด้วยวิธีการอินทิเกรตสองชั้น
ซึ่งจะได้รูปตามที่โจทย์กำหนดให้

วิธีการทำมีดังนี้


จากโจทย์ข้อนี้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสามารถคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาพื้นที่ของตึก อาคารต่างๆ หาปริมาตรของถังน้ำขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น
มีวิดีโอการสอนดังนี้
YouTube Preview Image

Sathika Somthong on sabemailSathika Somthong on sabfacebookSathika Somthong on sabinstagramSathika Somthong on sabtwitter
Sathika Somthong
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.