Normalizing with Entity Relationship Diagram

  Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากDatabase ซึ่งเป็นวิธีของการกำหนดแอตทริบิวให้กับแต่ละเอนทิตี้ เพื่อให้ได้โครงร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล

Continue reading »

KANBAN อ่านว่า กัมบัง

KANBAN  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ JIT ( Just In Time ) มาจากวิศวกรของโตโยตา ซึ่งไปดูงานในอเมริกาในราวปี 1940 โดยไปซื้อของในร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่ง สังเกตุเห็นว่า

Continue reading »

มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

Continue reading »

สอนแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ผลการแปลงลาปลาซ การหารากของสมการด้วยนิวตัน – ราฟาน และการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์

ผลการแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิด ความสามารถเป็นเชิงเส้นของ F ( T ) ซึ่งค่าทีเป็นอาร์กิวเมนต์จริง (

Continue reading »

CURCUIT WIZARD โปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และสามารถแสดงผลการทำงานของวงจร

Curcuit Wizard เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และสามารถแสดงผลการทำงานของวงจรให้ด้วย ซึ่งภายในโปรแกรมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์ที่เสมือนกับอุปกรณ์จริง ที่ทำให้ผลของการจำลองวงจรออกมาสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของโปรแกรมนี้ อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดให้ทำตามได้จริง

Continue reading »