[Tableau Project in Data Science] วิเคราะห์ Rating ของ Anime อนิเมะ เพื่อใช้ตัดสินใจในการโฆษณา ด้วยโปรแกรม Tableau

ประวัติและที่มาของ“ อนิเมะ” Cr. wikipedia

อนิเมะ ( ญี่ปุ่น :アニメ  โรตั้งมาจิ : อะนิเมะ) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มาจากเนชั่นภาษาอังกฤษว่าได้
แอคุณนิคุณเมชั่นหนังสือน  (ภาพเคลื่อนไหว) ซึ่งมาจากเนชั่น  ภาษาฝรั่งเศส  คุณอานีเม่ (อะนิเมะ) และจากเนชั่นภาษาละติน  แปลว่าได้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวภาพ  แต่ความสามารถหมายกลายจนเป็นคำเฉพาะของภาษาญี่ปุ่นแปลว่าได้  ภาพยนตร์การ์ตูน  ภายนอกออกประเทศญี่ปุ่น  หนังสืออคุณนิเมะหมายถึงภาพยนตร์การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่น  ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะทางศิลปะแตกต่างกับภาพยนตร์หนังสือนการ์ตูนจากเนชั่นทางคดีแหล่งอื่นหนังสืออคุณนิเมะส่วนใหญ่จะวาดขึ้นด้วยมือ แต่ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างหนังสืออคุณนิเมะอย่างแพร่หลายหนังสืออคุณนิเมะส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อให้ความสามารถบันเทิงเหมือนภาพยนตร์ โดยมีแนวเรื่องหลากหลายและครอบคลุมแนววรรณกรรมเกือบทุกแนวหนังสืออคุณนิเมะส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเป็นตอน ๆ เพื่อ ทางฉายโทรทัศน์  ส่วนคุณหนึ่งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวเพื่อฉายในห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงตั้งภาพยนตร์และอีกส่วนคุณหนึ่งถูกสร้างเป็นตอน ๆ เพื่อขา ตรงในห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบดีวีดี วีซีดี  หรือวีดิโอ  ดูมีหัวเรื่อง: การทำตอนเฉพาะที่เรียกว่าได้  โอวีเอ  หนังสืออคุณนิเมะหลายเรื่องถูกดัดแปลงมาจากเนชั่นคุณมังงะ  นอกจากนี้ยังมีหนังสืออคุณนิเมะที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วย

เมื่อปี 1970 นักสร้างภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นเริ่มทดลองใช้เทคนิคหัวเรื่อง: การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนซึ่งได้แรงบรรดาลใจมาจากเนชั่ภาพยนตร์การ์ตูนในห้างหุ้นส่วนจำกัด  สหรัฐอเมริกา  และ  ยุโรป  แต่ไม่ยอมรับเพื่อที่ญี่ปุ่นด้านสร้างภาพยนตร์การ์ตูนของตนเองปลายวุฒิการปี 1970 ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นได้พัฒนา ลักษณะเด่นขึ้นมาจนสามารถออกมาจากภาพยนตร์การ์ตูนได้อย่างชัดเจนในทศวรรษที่ 1980 อนิเมะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นทำให้ธุรกิจการสร้างอนิเมะเติบโตอย่างรวดเร็วและในทศวรรษ 1990 และ 2000 การปฏิวัติของอนิเมะได้แพร่กระจายไปยังประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับการขยายตัวของตลาด อนิเมะนอกประเทศสำหรับคนที่ ชื่นชอบ

“ เจ้าหนูลมกรด” อนิเมะเรื่องแรก  ที่ออกฉายในประเทศไทยปี 2508 ทางช่อง 7

“ Namakura Gatana” อนิเมะเรื่องแรกที่ออกฉายในประเทศญี่ปุ่นปี1917
เรื่องนี้เป็นอนิเมะเงียบเกี่ยวกับซามูไรผู้โง่เขลาที่ซื้อดาบท้าว ๆ มา

          การฉายภาพยนตร์ของชาวนิโกรเมื่อ 10 ปีที่แล้วจากการฉายทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทำให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการใช้งานโฆษณาของตัวเอง

ประชากร  69.11 ล้านคนประชากรผู้ใช้อินเตอร์ 57 ล้านคน

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นใน1 ปีถึง 24%

กราฟแท่งแสดงช่องทางการเดินเรือที่มีเรตติ้งสูงและสมาชิกสูง (1)

          จะเห็นว่าช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดคือช่องทางรับสัญญาณโทรทัศน์จากอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้รับการจัดอันดับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมาก

กราฟแท่งแสดงการให้คะแนนและสมาชิก (2)

          จากกราฟ (2) แสดงให้เห็นว่าคะแนนที่ดีที่สุดคือ Gintama แต่ก็ยังมีผู้ชมอยู่ในระดับปานกลางซึ้งสามารถตรวจสอบค่าคะแนนได้ว่ามีค่าอยู่ในระดับไหนถ้าคะแนน> เฉลี่ยแสดงว่าให้คะแนน อยู่ในระดับที่มาก

YouTube: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7s8EdR_yu2w%3Ffbclid%3DIwAR2FxFxgOGNY_hWJVYfBuH0qVyZuhGda3IerAes06aqYZGixjnw3SqBmKT4&h=AT2us4UMioVo80z73koFwCM0VcxJZRSNP6Y6zO7qWNPuDAv8oUhhuxgk68cqbnjj2hP76mr4WalyJA3K1gH1iSuI4W0qHtLYm9aKu41TsfkoO-KC1-zPEZPDDMrzy8pgk84nyg

โครงงานการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูลด้วย Tableau
—— วิเคราะห์ Rating ของอนิเม——
จัดทำโดย
นางสาวอภิญญา สามหมอ 1590900658
นายสมาธิ น้ำใจมั่น 1590900625
นายธนวินท์ ภารทวาชะ 1590901359
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE311 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
—————————————————-
TABLEAU PROJECT FOR DATA SCIENCE
—— Rating analysis ——
SUBMITTED BY
APINYA SAMMO 1590900658
SAMATHI NAMJAIMAN 1590900625
TANAWIN PARATAWACHA 1590901359
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE311 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2018

 

 

Apinya Sammo
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com