BMR ROBOT

BMR ROBOT

แรงบันดาลใจ : เนื่องจากภู(ptl)ต้องการลดน้ำหนักโดยการควบคุมแคลลอรี่ในอาหารแต่ติดนิสัยตามใจปาก จึงทำไม่สำเร็จสักที จึงคิดสร้างหุ่นยนต์ที่มาช่วยควบคุมการรับประทานอาหาร

สโลแกน : ภูจะผอม ในสามเดือน

ฟังก์ชัน : – หุ่นยนต์จะให้เราใส่ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ เพื่อคำนวณ BMR และนำมาคำนวณค่าพลังงานแคลลอรี่ที่จำเป็นต่อหนึ่งวัน

– เมื่อหุ่นยนต์ได้ข้อมูลของเราแล้วจะทำเมนูอาหารพร้อมส่วนผสมให้เรา และคำนวณว่า 3 เดือนข้างหน้าจะเหลือน้ำหนักกี่กิโลกรัม

– สามารถเลือกให้หุ่นยนต์สั่งอาหาร จากร้านขายอาหารได้

– หุ่นยนต์จะแจ้งเตือนเมื่อเห็นอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หรือ มีค่าพลังงานแคลลอรี่เกินความจำเป็น

อุปกรณ์  – การดาษแข็ง

– ดินสอ

– ยางลบ

– ไม้บรรทัด

– กาว

– เทป

– กรรไกร

 

ISOMETRIC

หุ่นยนต์ 1 หุ่นยนต์ 2

ORTHOGRAPHIC

หัวตัว ขา

แผ่นคลี่

แผ่นครี่ หัวแผ่นครี่ คอ แผ่นครี่ ตัวแผ่นครี่ ขา

File ISOMETRIC

PDF : ROBOT

DWG : ROBOT

File ORTHOGRAPHIC

PDF   : HEAD  BODY  FOOT

DWG : HEAD  BODY  FOOT

File แผ่นคลี่

PDF   : HEAD-1  HEAD-2  BODY  FOOT

DWG : HEAD-1  HEAD-2  BODY  FOOT

VDO on YouTube

YouTube Preview Image

รูป 3D MODEL

model 3d     model 3d-2

จัดทำโดย(การแบ่งงาน)

ทรงพล ศรีวิชัย 1580901286 (ทำส่วนหัว)

นายธนธาร ลายลิขิต 1580900841 (ทำส่วนตัว)

นายฐปวัฒน์ เผ่าภาสสกุล 1580900858 (ทำส่วนขา)

 

Thapawat Poapassakul
at GlurGeek.Com
สู้ๆๆๆๆ นะ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com