สอนเขียนแบบ JET Engine ประเภท Turbofan ด้วยโปรแกรม AUTOCAD 2015

การวาดโครง jet engine ประเภท Turbofan บน AUTOCAD 2015

เครื่องยนต์ไอพ่น เป็นที่พ่นไอร้อนความเร็วสูงออกทางด้านหลังทำให้เกิดแรงผลักไปข้างหน้าจากการขับเคลื่อนของไอพ่น โดย

เทอร์โบแฟน(Turbofan) เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน จัดเป็นเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่มีความคล้ายกันกับเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ท
เนื่องจากมันใช้แกนของแก๊สเจนเนอเรเตอร์ ในการเปลี่ยนรูปพลังงานจากเชื้อเพลิงเป็นพลังงานจลน์ในไอเสียที่พ่นที่ออกจากท้ายเครื่อง แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์เทอโบแฟน แตกต่างจากเทอร์โบเจ็ท คือมันติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติมนั่นคือ พัดลมที่ได้รับกำลังขับจากส่วนที่เป็นเครื่องยนต์เจ็ท อากาศที่ไม่ผ่านเครื่องยนต์แต่ได้รับเร่งความเร็วโดยพัดลมเรียกว่า bypass

คุณสมบัติของjet engine

 1. ทางเข้าของอากาศ (inlet) ที่ทำหน้าที่บีบอัดอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์
 2. ตัวจุดระเบิด (combustor) ทำหน้าที่ฉีดเชื้อเพลิงและจุดระเบิด
 3. หัวฉีด (nozzle) ทำหน้าที่เร่งไอเสียให้ออกไปทางท้ายเครื่องยนต์เพื่อสร้างแรงขับดัน (thrust)

ประโยชน์ที่มนุษย์จะได้จากเครื่องจักรกลนี้

 1. เครื่องยนต์ไอพ่นให้กำลังกับอากาศยาน
 2. ขีปนาวุธและยานอากาศไร้คนขับ
 3. ในรูปของเครื่องยนต์จรวด
 4. จรวดแบบจำลอง
 5. ยานอวกาศและขีปนาวุธทางทหาร
 6. เครื่องยนต์ไอพ่นขับเคลื่อนรถยนต์ความเร็วสูงสถิติตลอดกาลโดยรถจรวด
 7. โดยใช้เป็นเครื่องกังหันแก๊สในอุตสาหกรรม เช่นในการผลิตไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ แก๊สธรรมชาติหรือน้ำมัน
 8. และขับเคลื่อนเรือหรือยานบนบกอื่นๆ
 9. เครื่องยนกังหันแก๊สอุตสาหกรรม

วิธีการทำ turbofan engine บน AutoCAD

YouTube Preview Image

 

 

 

 

 

Varist Siriumpunkul
at GlurGeek.Com
นายวริษฐ์ ศิริอำพันธ์กุล
รหัสนักศึกษา 1590901664
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com