สอนเขียนแบบประเเจ 3D ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2015

ประแจ (Wrench)

เป็นเครื่องมือช่างที่จำเป็นสำหรับการหมุนหัวน็อตที่มีลักษณะเป็นหัวน็อตรูปทรง 8 เหลี่ยมให้เข้าเกลียว เพื่อเป็นการยึดตัวน็อตให้แน่นยิ่งขึ้น ประแจส่วนใหญ่จะตีขึ้นมาจากเหล็กกล้า ซึ่งมีความคงทนและแข็งแรงกว่าเหล็กทั่วๆไป อีกทั้งยังผสมด้วยโครเมียม และวานาเนียม เนื่องจากหัวน็อตนั้น มีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด ประแจจึงมีการผลิตขึ้นมาหลากหลายชนิด เพื่อใช้งานในแบบที่แตกตางกันไป

ประแจปากตาย

ประแจชนิดนี้ ทำขึ้นมาจากเหล็กเพียงชิ้นเดียว ไม่มีกลไกมากมายเหมือนประแจชนิดอื่นๆ ที่ปลายของทั้ง 2 ด้าน จะมีขนาดคงที่ไม่สามารถถอดประกอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ อีกทั้งประแจปากตายยังสามารถจำแนกออกเป็นอีก 5 ประเภทคือ

ประแจแหวน

ที่ปลายทั้ง 2 ด้านมีลักษณะเป็นวงแหวน และภายในวงแหวนจะมีเขี้ยวอยู่ประมาณ 6-12 เขี้ยว เพื่อใช้ในการจับแป้นเกลียวและสลักเกลียวให้กระชับและมั่นคงมากขึ้น

ประแจปากตายปากคู่

ปลายทั้ง 2 ด้านมีลักษณะเป็นรูปตัว U มีหลายขนาด เหมาะที่จะใช้งานในพื้นที่แคบๆ

ประแจรวม

ประแจชนิดนี้ เป็นประแจลูกผสมระหว่างประแจแหวน และ ประแจนปากตายปากคู่ ด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นวงแหวน และอีกด้านจะเป็นรูปตัว U เพื่อสะดวกในการใช้งานกับแป้นเกลียวหลายๆแบบ

-ประแจกระบอก :การใช้งานเหมือนประแจแหวน

-ประแจแอล :ประแจชนิดนี้มีลักษณะเป็นเหล็กรูปร่างเป็นตัว L ลำตัวของเหล็กมีลักษณะเป็น 6 เหลี่ยม ถูกนำไปใช้ขันน็อตที่เป็นหัวกลมหกเหลี่ยม

ประโยชน์ของประแจ

หน้าที่, ประแจเป็นเครื่องมือช่างขาดไม่ได้ เพราะเป็นด่านแรกที่จะทำการเปิดประตูซ่อม ไม่ว่าช่างซ่อมเครื่อง ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งงานต่างๆ ขันเกลียว น๊อต หรือ ยึด อุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะเป็นด้ามยาวส่วนหัวมีรูปทรงพอดีกับอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับล็อกอุปกรณ์เช่นน๊อต ผลิตจากเหล็กกล้าโดยส่วนใหญ่

1) Orthographic

2) Isometric

3) 3D Model

งานรวม

ไฟล์

https://drive.google.com/drive/folders/0B4ZWyVLOE0UbZkxlWGtEbFh3VXM?usp=sharing

Thuwachit Yodsan
at GlurGeek.Com
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 1
รหัสนักศึกษา 1590901060

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com