HOW TO WINDOWS FORM APPLICATION

12874111_1053275208076354_783170598_o

YL-103          ในปัจจุบันคนใช้ Application กันหลากหลาย  เพื่อสนองความต้องการในการใช้งานตามความเหมาะสม เช่น Application ที่ใช้ในการสื่อสาร หรือ Application แต่งรูปต่างๆ แต่Application ที่เราต้องรู้จัก และอาจจะใช้ในชีวิตประจำวัน นั้นคือ   Application เครื่องคิดเลข บ้างครั้งอาจจะเห็นเป็นเครื่องคิดเลข แต่ไม่ใช่ทุกที่ ที่จะใช้ได้สะดวก ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้น Application ที่เกี่ยวกับเครื่องิคดเลขใน โทรศัพท์ หรือ แท๊บแล็ตต่างๆ มากมาย เพราะฉนั้น เราจึงเอา Code มาแสดงให้เห็นว่า การเขียนโปรแกรมเครื่องเลขยังไงให้ออกมาเป็น Application แต่เราจะไม่ทำแค่แบบพื้อนฐาน เราจึงเพิ่ม  function √  (square root) โดยใช้ ภาษา C#

     645906hmoluktu9a

   What is C#

 •   ภาษาซีชาร์ป (C Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยมีแอนเดอร์ เฮลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการ และมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทั่วไป (general-purpose) และเป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก

           ปัจจุบันภาษาซีซาร์ปมีการรับรองให้เป็นมาตรฐานโดยเอ็กมาอินเตอร์เนชันแนล (Ecma International) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)

 • เปรียบเทียบภาษา C# กับภาษาอื่นๆ
  1.ถ้าพูดถึงความใกล้เคียงกับภาษาอื่นๆ ภาษา C# ใกล้เคียงกับภาษา Java มากที่สุด โดยมีความเหมือนกันถึง 70% ดั้งนั้นนักเขียนโปรแกรมภาษา Java จึงอาจย้ายมาเขียนภาษา C# ได้โดยศึกษาว่ามีสิ่งใดที่แตกต่างกันบ้าง ภาษา C# ยังมีความคล้ายคลึงกับภาษ C++.NET และภาษา VB.NET เป็นอย่างมาก ทำให้นักเขียนโปรแกรมภาษา C# สามารถอ่าน-เขียนโค้ดในภาษากลุ่มนี้ได้เมื่อฝึกฝนเพียงเล็กน้อย
  2.C# และภาษา Java ทั้งคู่เป็นแบบสืบจากคลาสหลักได้คลาสเดียว ขณะที่ภาษา C++ สามารถสืบจากคลาสหลักได้มากกว่าหนึ่ง (Multiple inheritance) โดยภาษา C# และภาษา Java ใช้ Interface มาทดแทน Multiple inheritance เหมือนกันทั้งคู่
  3.สิ่งที่ภาษา C# และ Java มีร่วมกันคือเรื่อง Garbage Collection แต่ไม่มีใน C++ จึงทำให้ดูเหมือนว่าภาษา Java ต่อยอดมาจากภาษา C++ และ C# ต่อยอดมาจาก Java อีกที ที่เป็นเช่นนั้นเพราะทั้ง Java และ C# มีต้นสายมาจาก C++ ทำให้สองภาษานี้ดูคล้ายกัน แต่ภาษา C# ไม่ใช่ภาษา Java มันมีกลไกที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง เช่น พารามิเตอร์แบบ reference และ output การจัดเก็บ object ไว้ใน stack (struct) การทำ Versioning และยังมีสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นข้อดี เช่น delegate, properties และ operator overloading ซึ่งจะไม่พบในภาษา Java
 • จุดเด่นหลักๆ ของภาษา C# มีดังนี้
  1.Component oriented – เป็นภาษาที่เน้นชิ้นส่วนโดยถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำมาใช้ต่อกันเป็นอะไรก็ได้
  2.
  สิ่งต่าง ๆ ใน C# เป็นออบเจ็กต์ทั้งหมด
  3.
  ป็นภาษา ที่ทนทาน (robust) – ทนต่อความผิดพลาด ไม่ทำให้ระบบแฮงก์หรือระบบทำงานช้า เพราะ C# มีข้อดีคือ garbage collection , exception , type-safety และ versioning
  4.
  ภาษา C# จัดเตรียมกลไกไว้หลายอย่างที่ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำโค้ดที่เขียนไว้ใน ?โปรเจค? หนึ่งไปใช้กับอีกโปรเจคหนึ่งได้ง่าย นอกจากนั้นภาษา C# ยังสามารถเรียกใช้คลาสหลายพันคลาสใน .NET Framework ได้โดยตรง ทำให้ลดเวลาการพัฒนาซอฟท์แวร์ได้มาก

 

โปรแกรมที่เราจะใช้ในการสร้าง คือ Visual Studio พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment) เป็นการนำแนวความคิดการทำงานแบบรวมศูนย์มาใช้ คือ การทําให้วงจรการพัฒนาระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบจนถึงการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นๆ

Photo-3-8-2555-1-24-39

cr:   http://www.appview.in.th/adamo-calculator/

 • วิธีการสร้าง Calculator (Mouse and Keyboard Events)

1. New Project -> Visual C# -> Windows Form Application

2. สร้าง GUI เครื่องคิดเลข (Calculator) Untitled กำหนดให้ชื่อตัวแปร

ดังนี้ 1) หน้า Form ชื่อตัวแปร Form1

2) ตัวเลข ใช้ Button ชื่อตัวแปรตามตัวเลข ได้แก่ 0 = zero, 1 = one, 2 = two, 3 = three, 4 = four, 5 = five, 6 = six, 7 = seven, 8 = eight และ 9 = nine

3) ตัวเครื่องหมาย (Operators) ชื่อตัวแปร ได้แก่ + = add, – = sub, * = times, / = div

4) CE ชื่อตัวแปร button16

5) C ชื่อตัวแปร button17

6) เครื่องหมาย = ชื่อตัวแปร equal

7) TextBox ชื่อตัวแปร result

AD-u13

Code

 

 

ผู้พัฒนา

นางสาวศิริพร จตุรภุช

นางสาววรณัน รักสนิท

นางสาวรัชนีวรรณ กอวิรัตน์

นางสาวรสรินทร์ พนิตวงศ์

 

siriporn JAturapuch
at GlurGeek.Com
สวัสดีค่ะ ตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ GLURGEEK
หน้าเพจนี้เป็นอีกหนึ่ง Member
แนะนำตัว
ชื่อ ศิริพร จตุรภุช
ชื่อเล่น พริ้ม (ฟรุ้งฟริ้ง) เพรา
เชียร์หน้ากากนักร้องคือ หน้ากากแอปเปิ้ลที่เฉลย ออกมาเป็น โอ๊ต ปราโมช

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com