มุมมองของชีวิตสายโปรแกรมเมอร์

มุมมองของชีวิตสายโปรแกรมเมอร์ –> Programmingถ้าคุณมีเงินมาก
คุณจะอยู่สูงจนมองไม่เห็นหัวใคร

ถ้าคุณมีความรู้แต่ไม่มีเงิน
คุณจะมองตัวเองต้อยต่ำ

ถ้าคุณมีทั้งความรู้และมีเงิน
คุณจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนถ้าคุณไม่มีทั้งความรู้และเงิน
คุณจะมองไม่เห็นอะไรเลย

แต่ถ้าคุณเขียนโปรแกรมคุณจะเห็นจักรวาลอันยิ่งใหญ่รวมศาสตร์ Programming

Java Programming & OOP

Python Programming

Python with Google Colab

Python in Data Structures and AlgorithmsPython in Data Structures and Alogorithms with Google Colab

Java Programming

C Programming

Objected-Oriented Programming (OOP)Arduino Programming with C Language

Flowchart Workshops

Coding Unplugged

Scratch Programming

—— ด้าน Technology ——

Digital Disruption—— ด้าน Big Data, Data Science and ML ——

Big Data

RapidMiner Studio for Data Science

Tableau for Data Visualization

Data Visualization

AI and ML

Chatbot with DialogFlow

———— ด้าน Design Thinking ———

Design Thinking Workshops—— ด้าน Software Engineering ———— ด้าน Business ——

Business Model Canvas

Business and Passive IncomeGlurGeek .Com
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.