[Data Science] Tableau Project วิเคราะห์ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐ (Avocado Sales in Multiple US Markets)

[Data Science] Data Visualization Project with Tableau Software วิเคราะห์ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐ (Avocado Sales in Multiple US Markets)

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์การขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐจากหลายๆแห่ง โดยใช้โปรแกรม Tableau Public

Tableau Public เป็นโปรแกรมสร้างกราฟหรือแผนภูมิต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอ โดยใช้ข้อมูล Dataset จากเว็บไซต์ Kaggle และไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บนี้จะเป็นไฟล์ Microsoft Excel

เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล Dataset ที่เราได้สนใจ คือ ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐฯ

ข้อมูลที่ใช้ >> Avocado Price

ดาวน์โหลดไฟล์ >> Avocado

excel

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว พอเปิดไฟล์มาจะได้ข้อมูลดังนี้

 • วัน/เดือน/ปี
 • เฉลี่ยการขาย
 • ปริมาณรวม
 • ยอดรวมของอะโวคาโดแต่ละขนาด
 • ประเภทการปลูก
 • พื้นที่ๆขายได้

ยอดขายอะโวคาโดต่อลูก

avcd per one
นางสาวสุปรียา สุกุ 1610900266

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(4046) / Size S
 2. SUM(4225) / Size L
 3. SUM(4770) / Size XL

วิเคราะห์ได้ว่า: อะโวคาโดที่ปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) จะขายได้มากกว่าการปลูกแบบออแกนิค (Organic) ทุกๆปี


ยอดขายอะโวคาโดแบบกระสอบ

bags of avcd
นางสาวพรนภัส เสือเหลือง 1610900498

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(Small Bags) / Size S
 2. SUM(Large Bags) / Size L
 3. SUM(XLarge Bags) / Size XL

วิเคราะห์ได้ว่า: อะโวคาโดทั้งแบบดั้งเดิม (Conventional) และออแกนิค (Organic) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อาจเพราะคนหันมารักสุขภาพมากขึ้น และด้วยประโยชน์ของอะโวคาโดที่มีมากทำให้ยอดขายดีขึ้นทุกๆปี


การเปรียบการขายระหว่างการปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) และแบบออแกนิค (Organic)

comparison of avcd
นางสาวดารารัตน์ รอดศรี 1610900456

เราจะใช้ข้อมูลเหมือนแผนภูมิข้างต้น แต่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการใช้สีในการแทนเส้นกราฟ

วิเคราะห์ได้ว่า: ในปี 2015-2017 การปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) สามารถทำยอดขายได้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าการปลูกแบบออแกนิค (Organic) อาจเป็นเพราะว่าการปลูกแบบออแกนิคต้องใช้กรรมวิธีในการปลูกที่ยากกว่าและอีกหลายๆปัจจัย จึงทำมีราคาที่สูงกว่าแบบดั้งเดิม


ราคาเฉลี่ยต่อปี

Average of avcd
นางสาวกัลยรัตน์ หมู่งาม 1610900761

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(AveragePrice)

วิเคราะห์ได้ว่า: จะเห็นได้ว่าการปลูกอะโวคาโดแบบออแกนิค (Organic) จะมีราคาสูงมากกว่าการปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) ที่สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่สูงเท่าการปลูกแบบออแกนิค


 

สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนเรื่อง Tableau for Data Science:

ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนี้ คือ เราสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ในการทำงานที่มีข้อมูลเยอะๆได้ เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยในการประมวลผลในรูปแบบกราฟและแผนภูมิทำให้เราสามารถมองข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังใช้ง่าย

 


ไฟล์งาน Tableau Public

Google Drive


BY

นางสาวสุปรียา สุกุ 1610900266
นางสาวกัลยรัตน์ หมู่งาม 1610900761
นางสาวพรนภัส เสือเหลือง 1610900498
นางสาวดารารัตน์ รอดศรี 1610900456

SUPRIYA SUKU on sabfacebookSUPRIYA SUKU on sabinstagram
SUPRIYA SUKU
at GlurGeek.Com
ชื่อนางสาวสุปรียา สุกุ ชื่อเล่น ฟาง
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ชั้นปีที่ 1
งานอดิเรกชอบร้องเพลง เล่นกีต้าร์ และดูหนังมากๆ
ชอบอะไรใหม่ๆ ชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ
ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพเป็นชีวิตจิตใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.