วิธีการสร้าง Chatbot ตอบคำถามเกี่ยวกับหอพักด้วย Dialogflow

ชื่อแชทบอท : นิวริชอพาร์ตเมนต์

สโลแกน : ใจกลางเมืองที่ถูกและใหม่แบบนี้ ไม่มีอีกแล้วนะขอบอก

Concept : มีไว้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับห้องพักรายเดือนของนิวริชอพาร์ตเมนต์

วิธีการสร้าง Chatbot ด้วย Dialogflow

ต้อนรับ

สอบถาม

 

ติดต่อขอเข่า

จบการสนทนา

VDO สาธิตการใช้งาน

https://www.youtube.com/watch?v=amrat-gCzYc&feature=youtu.be

กิตติพล สุริวงศ์ษา
at GlurGeek.Com
เรียนอยู่ที่ bangkok university คณะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เเละหุ่นยนต์ หล่อ แม่รวย ส่วนลูกกินแกลบ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com