[ORANIT] REVIEW | Rikuoh (ริคุโอ)

คำเตือน !! ซีนที่นำมาเขียนนั้นเป็นความประทับใจของผู้เขียนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ🤗

PASSION
       ในซีรี่ย์เรื่อง Rikuoh นี้ Passion ที่ปรากฎอยู่ในเรื่องมี 2 อย่างหลักๆคือ การที่ร้านโคฮาเสะต้องการที่จะพัฒนารองเท้า ริคุโอให้เป็นรองเท้าวิ่งที่มีชื่อเสียงและสามารถที่จะช่วยรักษาหรือลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งของนักวิ่งให้ดีขึ้น และอย่างที่สองคือการที่โมงินั้นมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นที่ 1 ของการแข่งขันการวิ่งแข่งมาราธอนทำให้มีความพยายามที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองแม้ว่าตัวเองจะมีอาการบาดเจ็บก็พยายามที่จะรักษาจนในที่สุดก็สามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้และเป็นที่ 1 ในการแข่งขันได้ โดยที่บริษัทของมิยาซาวะหรือว่าร้านโคฮาเสะเองก็สามารถที่จะคิดค้นและพัฒนาธุรกิจของการสร้างรองเท้าวิ่งริคุโอจนประสบความสำเร็จได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานเช่นการเสียของเครื่องจักร ปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินของบริษัท รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากคู่แข่งเช่นกันแต่ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จจนรองเท้าริคุโอเป็นที่รู้จักและวางขายในแผนกรองเท้าวิ่งได้
ตัวอย่างของซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับ Passion
EP 1
       เป็นตอนที่ประธานมิยาซาวะตัดสินใจที่จะทำรองเท้าวิ่งหลังจากที่เห็นความพยายามในการวิ่งของโมงิ
คอนเซปของรองเท้าวิ่งที่ประธานมิยาซาวะคิดคือ รู้สึกเบา พอดีเท้า  และเป็นรองเท้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนวิ่งเท้าเปล่า

EP 3
เพื่อต้องการที่จะพัฒนารองเท้าวิ่งริคุโอให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะกับการวิ่งจึงไปหาโมงิเพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากรางเท้ารุ่นแรกเพื่อที่จะนำไปพัมนาต่อ
EP 9
ความตั้งใจของนักวิ่งโมงิที่ต้องการจะลงวิ่งในงานนานาชาติโทโฮชิหลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บจากการวิ่งจนอาการดีขึ้นทำให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจที่จะลงเพื่อแข่งขัน

เห็นถึงความใฝ่ฝันและตั้งใจของลูกชายมิยาซาวะที่ต้องการจะพัฒนาให้รองเท้าวิ่งริคุโอเป็นรองเท้าอันดับ 1 ของโลกให้ได้

CREATIVITY
       ความครีเอทีฟที่ได้รับจากซีรี่ย์เรื่อง Rikuoh คือ การที่นำต้นแบบของลักษณะถุงเท้าทาบิมาพัฒนาและต่อยอดให้เป็นรองเท้าวิ่งริคุโอหรือรองเท้าที่ช่วยบำบัดอาการบาดเจ็บให้กับนักวิ่ง เพราะเป็นการออกแบบรองเท้าที่มีความแตกต่างออกไปจากแบรนด์อื่นๆ และเมื่อมีการพัฒนารองเท้าจนเสร็จสมบูรณ์ยังนำซิลค์เรย์ ซึ่งเป็นวัสดุที่คิดค้นจากการทำรองเท้า มาปรับใช้กับถุงเท้าทาบิด้วย
ตัวอย่างของซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับ Creativity
EP 1
        การคิดคอนเซปของรองเท้าโดยเอาถุงเท้าทาบิมาเป็นต้นแบบ 

       การนำแปลงปอมาเป็นโลโก้ของรองเท้าและให้ความหมายกับโลโก้

       ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการเอาซิลค์เรย์ซึ่งเป็นวัสดุที่คิดได้จากการพัฒนารองเท้าริคุโอกลับมาพัฒนาถุงเท้าจิกะทาบิ

BUSINESS
       ความรู้ด้านธุรกิจที่ได้รับจากซีรี่ย์เรื่อง ริคุโอ ก็คือ ได้รับความรู้ในเรื่องของการเริ่มทำหรือสานต่อธุรกิจที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาไม่ว่าจะด้านการบริหารงาน การขาย หรือการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ จะต้องมีการคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะอาจจะทำให้บริษัทเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนั้นยังทำให้ทราบว่าการที่จะกู้ยืมเงินไปทำธุรกิจนั้นจะต้องมีขั้นตอนการผ่านธนาคารและมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ และจากซีรี่ย์เรื่องนี้ยังทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจขึ้นมาใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยังมีความเสี่ยงอยู่เสมอ อีกทั้งถ้าในธุรกิจนั้นมีคู่แข็งที่ค่อยข้างมีจุดแข็งที่ดีอยู่แล้ว ความประสบความสำเร็จนั้นก็จะได้มายากและจะต้องมีความตั้งใจและพยายามอยู่เสมอเพื่อให้ธุรกิจมีการพัฒนามากขึ้น
ตัวอย่างของซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับ Business
EP 1
เป็นการพูดถึงการทำธุรกิจภายในบริษัทตั้งแต่รุ่นกก่อนมาถึงรุ่นปัจุุบันรวมไปถึงการพูดถึงความนิยมของกิจการถุงเท้าทาบิที่ลดลงทำให้ต้องลดจำนวนพนักงานเพราะบริษัทผลิตถุงเท้าทาบิขาดทุน 


เป็นฉากที่มีการเข้าไปคุยถึงการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาพัฒนาร้าน

การที่พนักงานของบริษัทผลิตถุงเท้าทาบิ ถูกลดจำนวนลงสาเหตุเนื่องจากว่าความนิยมของคนญี่ปุ่นที่ใช้ถุงเท้าทาบิหรือรู้จักถุงเท้าทาบิมีจำนวนลดลง

       เป็นฉากที่ประธานมิยาซาวะคุยกับนายธนาคาร โดยที่นายธนาคารนั้นยื่นข้อเสนอให้ลดจำนวนพนักงานในบริษัทลงเพื่อที่จะแลกกับการได้กู้เงินไปหมุนเวียนในบริษัท 


       เนื่องจากว่าความนิยมของถุงเท้าทาบิน้อยลงส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกบการที่ลดลงตามไปด้วย 

ฉากนี้ทำให้เห็นถึงวิธีการในการนำสิ้นค้าใหม่ไปโปรโมทหรือทำให้เป็นที่รู้จัก

       ฉากนี้เป็นฉากที่ประธานมิยาซาวะนำธุรกิจใหม่ไปเสนอกับธนาคารเพื่อต้องการกู้เงินมาพัฒนาธุรกิจแต่ถูกปฎิเสธเพราะสิ้นค้ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักและเสี่ยงบต่อการลงทุน


ห้างสรรพสิ้นค้าได้ลดจำนวนการสั่งถุงเท้าทาบิลงเพราะว่าแผนกของชั้นวางถูกลดพื้นที่ลง ทำให้บริษัทผลิตถุงเท้าทาบิได้รับผลกระทบลงไปด้วย


EP 2
การได้สิทธิบัตรของซิลค์เรย์มาใช้ในการเป็นวัสดุผลิตรองเท้าริคุโอ
EP 3
การที่จะต้องมีหลักค้ำประกันธุรกิจเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อเป็นการชำระหนี้และการวางแผนธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือก่อนทำการกู้เงิน

EP 5
การตรวจสอบจากธนาคารเพื่อการอนุมัติเงินกู้ให้มาพัฒนาการผลิตรองเท้าริคุโอ

การได้สิทธิบัตรของผ้าที่ถักด้วยดับเบิลรัชเซิลมาใช้ในการเป็นวัสดุผลิตรองเท้าริคุโอ


EP 6
การที่ Atlantis ซื้อรองเท้าวิ่งริคุโอมาเปรียบเทียบกับรองเท้ารุ่น R2 ของบริษัทตัวเองเพื่อหาจุดอ่อนของรองเท้ารุ่น R2

       ทางบริษัทที่ผลิตรองเท้าวิ่งริคุโอได้สนับสนุนให้กับนักวิ่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้  รองเท้าวิ่งริคุโอมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นและเพื่อพัฒนารองเท้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

       บริษัทของมิยาซาวะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรของผ้าที่ถักด้วยดับเบิลรัชเซิลได้เพราะว่าถูกบริษัท Atlantis ทำสัญญาผูกขาดกับบริษัทผลิตผ้าเพื่อเป็นผู้ที่สามารถนำมาใช้ได้ผู้เดียว


EP 8
บริษัท Felix  ยื่นข้อเสนอขอซื้อบริษัทของมิยาซาวะให้มาเป็นบริษัทลูกเพื่อต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีที่ผลิตซิลค์เรย์

EP 9
มิยาซาวะยื่นข้อเสนอแก่ Felix ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการที่จะทำซิลค์เรย์ส่งมาให้แก่ Felix  แทนการขายบริษัทตัวเอง

มิยาซาวะทำพันธมิตรกับ Felix โดยกำหนดข้อสัญญาว่าจะต้องคืนเงิน 300 ล้านภายในระยะเวลา 5 ปี  โดยหากชำระไม่ทันภายใน 5 ปี ร้านโคฮาเสะจะกลายเป็นสาขาย่อยของบริษัท Felix

EP 10
การที่โมงิซึ่งเป็นนักกีฬาแข่งวิ่งมาราธอนให้การยืนยันว่า ริคุโอเป็นรองเท้าวิ่งที่ดีและสามารถที่จะรักษาอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้จริงทำให้  กลุ่มที่สนใจในการวิ่งหรือต้องการที่จะกลับมาวิ่งให้ความสนใจกับรองเท้าริคุโอมากขึ้นถือว่าเป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักริคุโอ

       บริษัทของมิยาซาวะประสบความสำเร็จในการทำรองเท้า ริคุโอด้วยความตั้งใจและความพยายามของทุกคนทีร่วมในโปรเจคจนริคุโอเป็นรองเท้าวิ่งที่ทุกคนต่างให้ความสนใจ

KNOWLEDGE
       โดยรวมขององค์ประกอบความรู้ในเรื่อง Rikuoh คือ ความรู้ของบุคลากรที่จะต้องผลิตถุงเท้าทาบิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา รวมไปถึงเมื่อร้านโคฮาเซะต้องการที่จะพัฒนาในจากถุงเท้าทาบิไปสู่รองเท้าวิ่งริคุโอ จึงจะต้องอาศัยความรู้ทั้งในเรื่องของ วัสดุที่นำมาทำร้องเท้า การออกแบบรองเท้าสำหรับวิ่ง และพฤติกรรมหรือวิธีในการวิ่งของนักวิ่งอีกด้วย  เพราะเมื่อเรามีความรู้ของสิ่งที่กล่าวมา มาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างรองเท้าวิ่ง รองเท้าที่ออกมาก็จะสมบูรณ์ นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับรองเท้าวิ่่งแล้ว ยังเห็นได้ว่าในเรื่องยังต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ยกตัวอย่างในเรื่องคือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องที่ผลิตซิลค์เรย์ , ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเย็บ เป็นต้น และเมื่อมีความรู้แล้วยังต้องรู้จักที่จะนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย
ตัวอย่างของซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับ Knowledge
EP 1
ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนของ ถุงเท้าทาบิ


ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะของการวิ่งแบบ Midfoot Strike

EP 3
       ความรู้เกี่ยวกับการนำรังไหมมาทำซิลค์เรย์


       ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและโปรแกรมในการผลิตและวัดค่าความยืดหยุ่นของซิลค์เรย์

 

 EP 5
       การแก้ไขเครื่องจักรเมื่อพบข้อผิดพลาด


EP 7
       ในการที่จะกู้ยืมก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลักประกันหรือข้อกำหนดในการกู้ยืม

Link : https://drive.google.com/file/d/18iL2dsQkw5Jqca3CQgZUx3nB6aoFgU1U/view?usp=sharing

Assignment 1 รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge
จัดทำโดย
นางสาวอรณิช   ทรัพย์มณี  1580900296
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————–
ASSIGNMENT 1 RIKUOH SERIES FOR MANAGEMENT KNOWLEDGE
SUBMITTED BY
ORANIT  SAPMANEE   1580900296
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

ORANIT SAPMANEE
at GlurGeek.Com
นางสาวอรณิช ทรัพย์มณี ✨ เรียกสั้นๆว่า "โม" 🐽
เรียนอยู่ ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขามัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตค่ะ 🙆

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.