[NATTHAWAT] รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge

บทสรุปของหนัง เกิดจากครอบครัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นเป็นครอบครัวที่มีประวัติอันยาวนาน เกี่ยวกับเรื่องถุงเท้าทะบิ

ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง และโรงงานของบริษัทนี้ใกล้จะล้มละลายเพราะว่า การสั่งทำถุงเท้ามีปริมาณลดลงเรื่อยๆ  เจ้าของโรงงานจึงไปยืมเงินจากธนาคาร แต่ธนาคารให้กู้ไม่ได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะทำรายได้ต่อปีลดลง จึงทำให้พนักงานที่ธนาคาร แนะนำให้เปลี่ยนธุรกิจ เจ้าของโรงงานก้สนใจ จึงขอให้ช่วยแนะนำให้ พนักงานธนาคารจึง แนะนำให้ไปพบกับร้านรองเท้าวิ่ง และอธิบายลายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าวิ่ง คุณสมบัติต่างๆ และแนะนำให้ไปดูงานแข่งวิ่ง พอไปดูจึงได้เห็นนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งวิ่งจะเข้าเส้นชัยแต่เกิดอาการบาทเจ็บแต่เขาก้พยายามที่เข้าเส้นชัยให้ได้ พอเจ้าของโรงงานได้ห็นถึวความพยายามที่จะเข้าเส้นชัยถึงแม้ไม่ไหวก้สู้ไม่ถอย เขาจึงกลับมาโรงงานแล้วลองทำรองเท้าวิ่งเพื่อจะพัฒนาโรงงานอีกครั้ง พอทำรองเท้าวิ่งได้ก้เกิดปัญหามากมาย สุดท้ายโรงงานของเขาเกือบล้มละลายอีกครั้ง แต่มีบริษัทจะมาซื้อบริษัทต่อแต่เจ้าของโรงงานไม่ยอมขายและเปลี่ยนขอตกลงแต่ตอนแรกทางบริษัทที่จะมาซื้อไม่ยอมเพราะจะทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงแต่สุดท้ายก้ยอมรับข้อเสนอของเจ้าของโรงงาน สุดท้ายนักวิ่งก้ได้ใส่รองเท้าวิ่งริคุโอะ ชนะในการวิ่งและเข้าเส้นชัยไปและโรงงานได้พัฒนาและมีชื่อเสียงขึ้นมา

Passion ความชอบ

ชอบที่ความพยายยามของตัวละครต่างที่ มีความพยายามทำสิ่งที่ทำอยู่ให้สำเร็จและออกมาสมบูรณ์แบบ

Creativity ความคิดสร้างสรรค์

เรื่องความคิดสร้างสรรรค์นั้นคือเรื่อง การทำจากถุงเท้าทะบิ ให้มาเป็นรองเท้าวิ่ง

Business ธุรกิจ

การลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงแหละการคาดการณ์ล่วงหน้า

Knowledge ความรู้

การแบบธรรมชาติของคนในยุคก่อนและการทำรองทำและประวัติทุเท้าทะบิ

 

Assignment 1 รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge
จัดทำโดย
นายณัฐวัฒน์ จงวิมาณสินธุ์ 1580901625
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————–

ASSIGNMENT 1 RIKUOH SERIES FOR MANAGEMENT KNOWLEDGE
SUBMITTED BY
NATTHAWAT JONGWIMANSIN 1580901625
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

NATTHAWAT JONGWIMANSIN
at GlurGeek.Com
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 4

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.