IT MANAGEMENT TOOLS ” Matrix HRM ” BY JIRASIN RUDEEKIATTHAMRONG 1580900890

Matrix HRM ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

หากองค์กรมีเป้าหมายที่จะเติบโตและก้าวหน้า ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า สิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้คือ บุคลากรหรือพนักงานนั้นเอง

บริษัท CS LOXINFO ในฐานะของผู้ให้บริการทางด้านไอซีทีโซลูชัน เข้าได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขึ้นมา ที่มีชื่อว่า Matrix HRM (Human Resource Management) โดย ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 


ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

วันนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของตัว Matrix HRM พร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้

โดยหลักของตัวระบบจะช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ
ฝ่ายบุคคลซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลของพนักงานทุกคนในองค์กร พนักงานแต่ละคนจะต้องมีการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลเวลาทำงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลภาษี และจัดทำการประเมินผลพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนอาจจะไม่ใช่ปัญหาต่อการทำงาน และสำหรับพนักงานแต่ละคนคงไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อองค์กรเติบโตและมีพนักงานเพิ่มมากขึ้น การที่ฝ่ายบุคคลจะต้องมานั่งทำเอกสารต่างๆ ของพนักงานแต่ละคนคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไป

Matrix HRM คือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ว่านั้น เมื่อทำการบันทึกข้อมูลของพนักงานแต่ละคนเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้และสามารถนำไปใช้สำหรับงานต่างๆได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลา ในการจัดทำเอกสารใหม่หลายครั้ง นอกจากช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมากแล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่องค์กรจะได้รับจากการนำ Matrix HRM ไปช่วยบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานก็คือ ทำให้องค์กรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานมีศักยภาพแค่ไหน หรือมีจุดแข็งทางด้านใดบ้าง ควรมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรอย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและทำให้องค์กรเติบโตสูงสุด

เรามาดูกันดีกว่าว่า 6 ฟังก์ชันการใช้งานของ Matrix HRM มีอะไรบ้าง
ต้องอธิบายก่อนว่าโดยตัว Matrix HRM ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ SMEs หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนักงานหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นคนสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับในการใช้งานซอฟต์แวร์ก็คือ…

1.ระบบทะเบียนพนักงาน แน่นอนว่าเป็นส่วนของการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของพนักงานซึ่งทำการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ความพิเศษที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากฟังก์ชันนี้ก็คือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับซอฟต์แวร์  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร หรือ Matrix ERP ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกพนักงานใหม่อีกครั้ง


2.ระบบบริหารเวลาการทำงาน หากองค์กรใช้เครื่องรูดบัตรที่รองรับการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ Matrix HRM สามารถที่จะดึงข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานจากเครื่องรูดบัตรเข้ามายังระบบได้ทันที
3.ระบบฝึกอบรม ช่วยให้การวางแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแต่ละฝ่ายหรือแต่ละคนเป็นไปอย่างมีระบบตามแผนงานหรือโครงสร้างขององค์กร
4.ระบบเงินเดือน ในเบื้องต้นฟังก์ชันการใช้งานส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดทำเงินเดือนของพนักงานอยู่แล้ว แต่ความพิเศษที่ผู้ใช้จะได้รับเพิ่มขึ้นคือเรื่องของระบบ e-Payment ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารที่ Matrix HRM ได้รับการพัฒนาให้รองรับการใช้งานดังกล่าวแล้ว


5.ระบบบริหารการลา ในขณะนี้ Matrix HRM ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงการลาของพนักงานเข้ากับระบบ Mobile Application อีกทางหนึ่ง ทำให้พนักงานสามารถแจ้งการลาผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมรับการอนุมัติจากฝ่ายบุคคลและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารการลาได้ทันที
6.ระบบประเมินพนักงาน ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหรือเงื่อนไขในการประเมินพนักงานได้ไม่จำกัดและสามารถนำเงื่อนไขเรื่องของเวลาการทำงานมาใช้ในการประเมินได้ด้วย

รีวิวและสาธิตการใช้งาน IT Management Tools

YouTube Preview Image

————————————————————————————————————————————————————Assignment 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT
ชื่อเครื่องมือที่ใช้ Matrix HRM
จัดทำโดย
นายจิรสิน ฤดีเกียรติธำรง 1580900890
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————–
ASSIGNMENT 3 IT MANAGEMENT TOOLS
ชื่อเครื่องมือ Matrix HRM
SUBMITTED BY
JIRASIN RUDEEKIATTHAMRONG 1580900890 PORTFOLIO STRATEGY
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

JIRASIN RUDEEKAITTHAMRONG
at GlurGeek.Com
นาย.จิรสิน ฤดีเกียรติธำรง รหัสนักศึกษา 1580900890

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com