Interactive learning using WEBGL บริหารรูปแบบ Scrum

แนะนำโปรเจคของInteractive learning using WEBGL

โปรเจคของเราได้นำเอาหลากหลายเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่สามารถศึกษาได้ในเวลาทั่วๆ ไปและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย animation ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

และนอกจากนี้มีอีก feature หนึ่งคือ ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนเนื้อหาและสร้างแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนและระบบ Interaction System ได้ทั้งนี้ก็เพื่อนำเอามาวิเคราะห์และหาบทสรุปของการเรียนว่านักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่เรียนหรือไม่

Scrum คืออะไร??

Scrum ก็คือหนึ่งในวิธีของการพัฒนาซอฟแวร์ของ agile มันเป็นรูปแบบที่ให้สมาชิกทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน   และมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ   หรือ เรียกง่ายๆ ทีมเวิร์คนั้นเอง

 

 

โดย Scrum มีหน้าที่ประกอบไปด้วย

 1. Product Owner คือบุคคลที่เขียน user storyและคอยจัดลำดับ Backlog โดย หน้าที่นี้จะต้องทำหน้าที่ บ่งบอก requirements และรับมอบสินค้า
 2. Scrum Master เป็นคนจัดให้ส่งมอบงานตามกำหนด คอยผู้ติดต่อประสานงาน และเป็นผู้ออกแบบและ design ผลงานตามความเหมาะสมที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
 3. Scrum Team จะแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจน ใครทำอะไรหน้าที่ไหนกันบ้าง และสามารถที่จะทดแทนกันได้

ตัวอย่าง ของ หน้าที่

บุคคลที่ 1 Product Owner

 • Asst.Prof.Dr.Wisarn Patchoo

บุคคลที่ 2 Scrum Master

 • Mr.Nattachai  Chutubtim

บุคคลที่ 3 – 5 Scrum Team

 • Mr.Pattanakrit Tanorasiri
 • Mr.Jirawat Nuykhaw

 

 • Miss.Pornpan Singhathat

 

Product Backlog

โดยคนทำคือ product owner ซึ่งจะจัดลำดับ feature ตามความสำคัญ จัด list เพื่อนำเข้า sprint และจัดการกับรายละเอียดต่างๆของ feature เช่นต้องจัดทำ user story สำหรับแต่ละ feature และวางแผนการจัดการความเหมาะสมของระบบงานที่จะทำ

ตัวอย่าง

AS a …..Roles

ในฐานะที่ฉันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและชอบใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้

I want….Goals

ฉันต้องการแสวงหาความรู้ได้จากทุกๆ และ ต้องการให้มีการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่ฉันอ่าน

So that….Benefit

ฉันไม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสืออ่าน มีแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ของฉัน มีสื่อประกอบทำให้ฉันเข้าใจ

 

Sprint Backlog

เราจะจัดการแยกขั้นตอนแต่ละ ก้อนๆออกเป็นส่วนย่อย

ตัวอย่าง

อาจารย์ต้องการสร้างเนื้อหาที่มีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาของอาจารย์เข้าอ่านและทำแบบฝึกหัดได้

องค์ประกอบย่อย

 • เก็บข้อมูล
 • ออกแบบ  interface
 • กำหนดการเข้าถึง
 • ฯลฯ

Daily Scrum

คือการประชุมงานกับบุคคลภายในทีมว่าเป็นอย่างไรบ้างมีใครติดตรงไหนโดยการประชุมจะเกิดขึ้นทุกๆ วัน

ตัวอย่าง

เวลาในการประชุมของเราจะประชุมกันทุกวันเวลา 02:00 – 03:00 ซะส่วนใหญ่ เพื่อไตร่ตรองและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

Sprint Review

เพื่อให้ลูกค้าประเมินผล ว่าได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการหรือไม่มีการตรวจสอบและปรับเพื่อให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

ตัวอย่าง

การออกแบบ UI แล้วไปส่งมอบให้ผู้ช่วยหาก หน้าตา UI ไม่ตรงตามใจผู้ช่วยบางส่วนก็ต้องปรับเปลี่ยนตามที่ผู้ช่วยต้องการ

 

Sprint Planning Meeting

เราต้องจัดการส่งมอบผลงานโดยการจัดการเวลาว่าจะส่งให้ผู้ว่าจ้างดูความคืบหน้าเมื่อไหร่

ตัวอย่าง

เราจะจัดส่งมอบความคืบหน้าให้กับผู้ช่วย อาทิตย์ละครั้ง

 

LOOP

ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยการทำรอบใหม่ก็นำเอา Sprint Backlog ที่เรียกว่า module และก็แกะเป็นส่วน หรือที่เรียกว่า Sprint Backlog และก็ประชุมส่งงาน งาาาาาาานนนนนนนน

 

 

 

 

 

 

Nattachai Chutubtim
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.