สอนวิธีการใช้งาน Trello ง้ายง่าย!!ลองนึกถึงตารางงานของทีมแบบเดิมๆ ที่ต้องแยกคิวงานต่างๆ งานที่ทำแล้ว หรืองานด่วน แปะด้วยกระดาษโพสอิท ตามคอลัมน์ของตารางงานจะง่ายกว่าไหม? หากได้ลองใช้การจัดการงานต่างๆด้วย Trello สามารถติดตามงาน ความคืบหน้าต่างๆ และมีการแจ้งเตือน รองรับการทำงานบนทุกอุปกรณ์

Trello มีความเกี่ยวข้องกับ Software Engineering คือ เป็นการนำเครื่องมือมาช่วยอำนวยความสะดวก ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานสามารถจัดการงานต่างๆ ร่วมกันได้ ทุกคนสามารถเข้ามาดูงานแต่ละส่วนช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นระบบมากขึ้น ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


  https://digitalcommunications.wp.st-andrews.ac.uk/2016/06/13/using-trello-for-team-retrospectives/

มาดูวิธีการใช้งาน Trello อย่างง่ายๆกันค่ะ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://trello.com/ สร้างแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของ Google

2. เลือกสร้างกระดานใหม่กดสร้างตารางใหม่ และตั้งชื่อหัวข้อของงาน

3. เพิ่มรายการที่ต้องทำ ดังตัวอย่างแผนการทำงาน จะบอกว่ารายการที่ต้อง สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว อภิปรายผล4. เพิ่มการ์ด เป็นการใส่รายละเอียดของงาน จัดการสิ่งต่างๆได้ เช่น การมอบหมายงานให้คนในทีมรับผิดชอบ  ต้องทำอะไรอย่างไร เช็คสถานะรายการต่างๆเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อทำตามกระบวนการที่วางไว้ มีส่วนแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาตามงานและติดปัญหาอะไรในงานก็คอมเม้นไว้ได้

5. สามารถกำหนด label เป็นสีที่ต้องการได้เอาไว้บอกสถานะหรือจัดกลุ่มได้ทำให้มีความชัดเจนขึ้น

6. สามารถระบุวัน เดือน ปี ทีจะต้องส่งมอบงานได้ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงวันครบกำหนด7. หากทำงานเสร็จแล้ว สามารถย้ายลิสรายการไปไว้ในคอลัมน์ถัดไปได้ Done โดยลิสรายการต่างๆสามารถสลับหน้าและจัดหน้าเรียงหน้าใหม่ได้
เพื่อความเหมาะสม

8. กำหนดสิทธิ์ได้ว่าจะให้ใครสามารถเข้าทีมได้บ้าง บุคคลที่เรากำหนดไว้จะสามารถมองเห็นรายการของงานได้

9.   เพิ่มสมาชิกในทีม จะเป็นการส่งอีเมลและตอบรับเราเป็นเพื่อนต้องตอบรับทั้งสองฝ่าย จึงจะมองเห็นงานของกันและกันได้

คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน Trello 

URL ของวิดีโอ https://youtu.be/1mP4490-OMs

โดย นางสาวชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณBee
at GlurGeek.Com
© 2022 GlurGeek.Com