Google map

Google map คือ

Google Maps คือบริการของ Google ที่ให้บริการ เทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และ ให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ โดย บริการแผนที่นี้เริ่มต้นให้บริการตั้งแต่กลางปี ค. ศ เป็นบริการฟรี จัดให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกส่วนประกอบ ที่สำคัญที่ดึงดูดผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก คือแผนที่และ ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครองคลุมพื้นผิวโลก ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียมของ Google map

Picture1

Google map มีปุ่มค้นหาอยู่ 3 ปุ่ม คือ

1.ค้นหาแผนที่

Picture4

2.ค้นหาธุรกิจ

Picture5

3.ค้นหาเส้นทาง

Picture6

เครื่องมือในการควบคุมแผนที่

Picture9

1.คลิกที่ลูกศรเพื่อบังคับทิศทาง

2.คลิกปุ่ม + หรือ – เพื่อย่อหรือขยายแผนที่

3.เลื่อนเมาท์บริเวณแถบเลื่อนเพื่อขยายแผนที่เข้าออก

การแสดงผลแผนที่ในรูปแบบต่างๆ

1.การจารจร

Picture11

2.แผนที่

Picture12

3.ภูมิประเทศ

Picture13

ฯลฯ

ท้ายที่สุดนี้ Google map สามารถใช้ในการเรียนเกี่ยวกับระบบภูมิประเทศของแต่ละประเทศได้

นอกจากการเรียนยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ช่วยในการนำทาง บอกทาง ถ้าใช้ดีๆก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุด

ขอบคุณค้าบ

KRITTIN CHAROENSOMBUT-AMORN
at GlurGeek.Com
นายกฤติน เจริญสมบัติอมร
นักศึกษา ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.