Eco Air Condition ROBOT

Project : Eco Air Condition

 เพื่อทำความเย็นโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

  อากาศที่คุณสามารถควบคุมได้

 เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมอากาศได้ด้วยหลักการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยที่มีหลักการคือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยมีการเก็บแสงอาทิตย์ไว้ข้างในโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในส่วนหัว สามารถปรับอากาศได้ทั้งร้อนและเย็น แต่ไม่สามารถปรับให้ต่ำกว่า 18 องศา หรือมากกว่า 30 องศา ได้คุณสามารถไปไว้ในห้องนอนเพื่อปรับอากาศให้เย็นและสามารถนำไปวางตั้งไว้ในห้องน้ำเพื่อปรับสภาพอากาศให้ร้อนหรืออุ่นๆได้โดยที่เจ้าตัวนี้มีตัวเซนเซอร์ตรวจจับอุณภูมิของห้อง เช่น คุณเปิดเพื่อทำความเย็นและเจ้าตัวนี้มีหน้าที่ทำให้สภาพอากาศในห้องเย็น ถ้าตรงจุดไหนของห้องยังไม่เย็ยมันจะก็จะวิ่งไปปล่อยอากาศตรงส่วนนั้นหลังจาการเปิดเครื่อง 30 นาที โดยใช้หลักการ Gradient + Directional Derivative ในการคำนวณหาอุณภูมิของห้อง

 อุปกรณ์ : กระดาษแข็ง 6 แผ่น กาว เทป2หน้า คัตเตอร์ กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ

iso2

ไอโซ6 : ออโท

7 : แผ่นคลี่ แผ่นคลี่1

 ORTHOGRAPHIC :
Download

ISOMETRIC :

Download

13092057_10153735702214527_683883782668960620_n3D Robot13055391_10153735702029527_2819557634316126831_n

 

NUTTAWUT YAOWARATANA
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com