อะไรคือ Google Search ?

Google Search คืออะไร?

คือ โปรแกรมไว้สำหรับหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหา เพียงชั่วอึดใจหลังกดปุ่ม Enter ก็จะแสดงเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการหาเหล่านั้นทันทีโดย Google Search จะแบ่งฟังก์ชั่นการค้นหา 4 แบบด้วยกันคือ

1.เว็บ

เป็นการหาข้อมูลต่างๆตามที่เราค้นหา

1

2.รูปภาพ

เป็นการค้นหารูปภาพใกล้เคียงหรือตรงกับที่เราค้นหา

2

3.กลุ่มข่าวสาร

เป็นการค้นหาข่าวสารจากกลุ่มสมาชิกที่ใช้บริการ

3

4.สาระบนเว็บ

เป็นการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็นหมวดหมู่สามารถหาเว็บที่ต้องการในการหาตามหมวดหมู่

4

รูปแบบการหาข้อมูล

  • การใช้เครื่องหมาย + เชื่อมคำ
  • ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องหมาย –
  • การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด …
  • การค้นหาด้วยคำว่า OR
เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google แบบพิเศษ
Google ค้นหาไฟล์ได้นะ
Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่สำคัญๆ ได้ดังนี้
Adobe Portable Document Format ( ไฟล์นามสกุล . pdf)
Adobe PostScript ( ไฟล์นามสกุล . ps)
Lotus 1-2-3 ( ไฟล์นามสกุล . wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks และ . wku)
Lotus WordPro ( ไฟล์นามสกุล . lwp)
MacWrite ( ไฟล์นามสกุล . mw)
Microsoft Excel ( ไฟล์นามสกุล . xls)
Microsoft PowerPoint ( ไฟล์นามสกุล . ppt)
Microsoft Word ( ไฟล์นามสกุล . doc)
Microsoft Works ( ไฟล์นามสกุล . wks, .wps, .wdb)
Microsoft Write ( ไฟล์นามสกุล . wri)
Rich Text Format ( ไฟล์นามสกุล . rtf)
Shockwave Flash ( ไฟล์นามสกุล . swf)
Text ( ไฟล์นามสกุล . ans, .txt)
รูปแบบของการค้นหาคือ ให้ผู้ใช้พิมพ์ “ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร” filetype: นามสกุลของไฟล์ ในช่อง Google ตัวอย่างเช่น “การเลี้ยงไก่” filetype:doc ซึ่งหมายถึง การค้นหาไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล . doc เรื่อง การเลี้ยงไก่ นั่นเอง

Sitikorn Phaisalrattananukul
at GlurGeek.Com
นาย สิทธิกร ไพศาลรัตนานุกูล 1590900120 กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยากรุงเทพ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com