การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
ความยาวรอบรูป คือ ผลบวกของความยาวด้านทุกด้านของรูปเหลี่ยม
วิธีหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมโดยทั่วไปหาความยาวเส้นรอบรูปได้โดยวัดความยาวของด้าน
ทุกด้านแล้วนำมาบวกกัน
รูปสี่เหลี่ยมบางชนิดหาความยาวโดยใช้สูตรความยาวรอบรูปได้โดยวัดความ
ยาวบางด้านแล้วนำมาคำนวนโดยใช้สูตรดังนี้
สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมด้านขนาน = 2 × ( กว้าง + ยาว )
สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 4 × ด้าน

สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

aaaaaaaaaaaa

เรามาดูโค๊ดกันเลยนะครับ ว่ามีไรบ้าง

#include <stdio.h>

int main()
{
float side;

printf(“\nInput value of side : “);
scanf(“%f”, &side);

printf(“Area of a square is %.2f \n\n”, side * side);

return 0;
}

side คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าของ ด้าน ที่กรอกเข้าไป
side * side คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามสูตร (ด้าน x ด้าน)

 

การแสดงผลนะครับ

bbbbbbbbbbb

Sakdichot Jonking
at GlurGeek.Com
สบายๆ ครับ ยิ้มให้ปัญหา ไม่หนี อย่ากลัว

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.