การใช้โปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

การใช้โปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันมีโปรแกรมด้าน CAD มากมายหลายโปรแกรมให้เลือกใช้งานดังที่ได้กล่าวไว้ใน หน่วยที่ 1 แต่โปรแกรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือโปรแกรม AutoCAD เพราะว่าเป็นโปรแกรมเขียน แบบโปรแกรมแรกที่ถูกนําเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และอยู่กับวงการเขียน แบบมายาวนาน ขณะนี้ก็ยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการเขียนแบบ 2 มิติอยู่แต่ถ้ากล่าวถึงการเขียน แบบ 3 มิติโปรแกรม AutoCAD ใช้งานค่อนข้างเพราะต้องจดจําคําสั่งและขั้นตอนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโปรแกรมด้าน CAD สําหรับงาน 3 มิติเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม Solidworks ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ถูกพัฒนาและนิยมใช้อยู่างแพร่หลายในปัจจุบัน

รู้จักกับโปรแกรม Solidworks

Solidworks เป็นโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 3 มิติซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

 • การสร้าง Part Solid ใช้วิธีการและเทคโนโลยีของ Surface Modeling (NURBS)
 • Assembly Modeling สามารถประกอบชิ้นส่วน 3 มิติไดเร็วขึ้น โดยมีขนาดของไฟล์ เล็กลงและใช้หน่วยความจําน้อย
 • Drawing สร้าง Drawing 2 มิติจาก 3 มิติโดยอัตโนมัติและ บันทึกไฟล์เป็น *dwg ได้
 • Simulation ใช้ทดสอบการเคลื่อนที่และตรวจสอบหาชิ้นส่วนที่ขัดกัน
 • Animator สร้างภาพเคลื่อนไหวแสดงการทํางานของชิ้นส่วน หรือเครื่องจักรกล และสามารถบันทึกไฟล์เป็น *AVI (ไฟล์วีดิโอ)ได้
 • Sheet Metal สามารถสร้างงานพับแบบต่างๆ และทําแผนคลี่งานโลหะแผ่นได้
 • และ Module การใช้งานอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีหน้าตาดังรูป

ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน

 • กดที่ File > New จะมีเมนูขึ้นมาดังรูป เลือก Part คือการสร้างเป็น 1 ชิ้น

 • หลังจากนั้นจะมีหน้าตาดังนี้ เป็นหน้าโปรแกรมส่วนของการเตรียมสร้างชิ้นงาน

 • จากนั้นเลือกที่เมนู Sketch เพื่อเริ่มการสร้างชิ้นงาน

 • จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมา Front จะเป็นการ Sketch จากมุมมองด้านหน้า Right จะเป็นมุมมองจากด้านหลัง Top จะเป็นมุมมองจากด้านบน

 • เมื่อเลือกเสร็จจะมีหน้าตาดังนี้ จากนั้นเริ่มการ Sketch โดยการเลือกที่สัญลักษณ์ที่จะเริ่มการ Sketch ตามต้องการ (ในตัวอย่างจะเป็นการเลือกเพื่อเตรียมการสร้างสี่เหลี่ยม)

 • คลิกที่พื้นที่ว่างจากนั้นลากไปตามขนาดที่ต้องการเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา

 • จากนั้นใช้เครื่องมือ Smart Dimension เพื่อกำหนดขนาดของรูป โดยคลิกที่เส้นที่ต้องการจะปรับขนาด จะสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ

 • หลังจากกำหนดขนาดเสร็จจะได้ดังรูป

 • เลือกที่เมนู Features จากนั้นเลือกที่ Extruded Boss/Base เพื่อสร้างความหนาขึ้นมาทำให้เกิดเป็น 3D สำหรับการสร้างกล่องสี่เหลี่ยม

 • จะได้ดังรูป ความหนาจะถูกเพิ่มขึ้นมา

 • สามารถปรับขนาดของความหนาได้ตามต้องการโดยจะอยู่ที่แถบเมนูด้านข้าง (ในตัวอย่างจะปรับเป็น 50 mm.)

 • เมื่อเสร็จจะได้ดังรูป เป็นกล่องสี่เหลี่ยมตันขนาด แกน X : 150 mm. Y : 90 mm.  Z : 50 mm.

การเลือกพื้นผิวของชิ้นงาน

 • เลือกที่เมนู Appearance , Scenes , and Decals เพื่อเปิดเมนูพื้นผิวขึ้นมา

 • จะมีเมนูพื้นผิวขึ้นมาให้เลือกดังภาพ มีพื้นผิวจำลองของวัสดุทุกรูปแบบในแต่ละหมวด

 • ในตัวอย่างจะเลือกพื้นผิวเป็น Metal > Steel และเลือกพื้นผิวเป็น polished steel ดับเบิ้ลคลิกที่ พื้นผิวที่ต้องการเพื่อเลือกให้ชิ้นงาน

 • หลังจากทำ Final Render จะเป็นการจำลองพื้นผิววัสดุที่เราเลือกให้เสมือนกับของจริง

คลิปการใช้งานเบื้องต้นของ Solidworks

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.1 Introduction to SolidWorks and Basic Tools

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.2 Part of 2D to 3D Model of SolidWorks

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.3 Part of 2D to 3D Models of SolidWorks for Beginners

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.4 Assembly Mode of SolidWorks

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.5 3D Text of SolidWorks

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.6 Assembly Motion of SolidWorks Part 1

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.7 Assembly Motion of SolidWorks Part 2

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.8 Assembly Motion of SolidWorks Part 3

พื้นฐานการเขียนแบบด้วย SOLIDWORKS EP.9 Assembly Motion of SolidWorks Part 4

hpkthemaster
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com