Autocad 2015 กล้องถ่ายรูป แช๊ะๆ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการ การเขียนแบบ ISOMETRIC และ ORTHOGARPHIC โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD2015

ในการสร้างชิ้นงาน  สำหรับรูปที่จะนำมาสร้างให้ดูในวันนี้ ก็คือ  กล้องถ่ายรูป (CAMERA)

8-12-2559 18-31-318-12-2559 17-42-29

โดยวิธีการวาด จะแนบไว้ดังลิงค์ด้านล้างนี้

 

 

โดยสามารถดูตัวอย่างงานได้ : https://drive.google.com/drive/folders/0B09F7aszVVmWdGxRaW8zZkotTXc?usp=sharing

กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ทำหน้าที่รับแสงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างภาพ กลไกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกล้องทำงานสัมพันธ์กันในการที่จะควบคุมปริมาณแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังควบคุมความคมชัดของภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ

ความหมายของการถ่ายภาพ มี 2 ประเด็น คือ

1. เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทำปฏิกิริยาระหว่างวัสดุไวแสงกับแสง

2. เชิงศิลปะ หมายถึง การวาดภาพด้วยแสงและเงารวมทั้งการผสมสีเพื่อถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ

สรุป : การถ่ายภาพ คือ การสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ รวมทั้งทัศนคติ โดยใช้กระบวนการที่ปล่อยให้แสงสว่างสะท้อนมาจากวัตถุผ่านเข้าไปกระทบกับวัตถุไวแสง แล้วจึงนำวัตถุไวแสงไปผ่านกระบวนการสร้างภาพให้ปรากฏ

 

mayakee poh-wan
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.