แปลภาษาง่ายนิดเดียวด้วย…Google Translate

สวัสดีครับผู้เข้าชม…

วันนี้ผมจะมารีวิว Google Translate กันนะครับ

           Google Translate คือเครื่องมือแปลภาษาที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยสามารถแปลได้ตั้งแต่ข้อความ

ที่เป็นประโยคไปจนถึงเอกสารทั้งหน้า หรือแม้แต่ทั้งเว็บไซต์ ทำให้เราสะดวกในการใช้งานเพื่อ

ศึกษาเรียน หรือหาข้อมูล ที่มีภาษาที่เราไม่รู้ความหมายของประโยค

          การใช้งานก็ง่ายนิดเดียว ให้เราเข้าไปที่ Google Translate หรือเข้าถึงผ่าน Google Search

โดยพิมพ์คำว่า Google Translate หรือ แปลภาษา ก็ได้เช่นกัน เมื่อเข้าถึงแล้วเราก็สามารถพิมพ์

ใช้งานได้ทันที สามารถแปล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ และก็สามารถแปล

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

Screenshot (8)

และยังสามารถแปลได้มากกว่า2ภาษา โดยเราสามารถเลือกภาษาที่ต้องการแปลได้เลย

Screenshot (10)

                อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า Google Translate จะสามารถแปลภาษาให้เราได้ แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถแปลคำหรือ

ประโยคได้ถูกต้อง100% บ้างครั้งก็อาจจะแปลได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันได้ขึ้นอยู่กับคำและประโยคที่เราต้องการแปล

Pasakorn Suwannato
at GlurGeek.Com
นายภาสกร สุวรรณโท
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รหัส 1590900989

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.