แนะนำวิธีการเขียนแบบ BEARING BY APIWAT

วันนี้จะมาแนะนำการเขียนแบบ BEARING

aaaaaaaaaaaa

หลักการทำงาน

ตลับลูกปืนตุ๊กตา หรือ ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนทีใส่ในตัวเสื้อ) เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว มีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้าน มีผิวโค้งที่ด้านนอกและตัวเสื้อของตลับลูกปืนตุ๊กตา ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม  ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่นเพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางความร้อนของเพลา

ประโยชน์ที่ได้รับ

ตลับลูกปืนที่ใช้ในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลนั้น มีหน้าที่หลักๆ คือ ใช้เป็นตัวรองรับการเคลื่อนที่ของเพลาให้ทำงานให้เที่ยงตรงทั้งแนวรัศมี และแนวแกน อีกทั้งยังทำหน้าที่ลดความเสียดทานโดยจะทำให้เพลาสามารถหมุนได้อย่างราบลื่นไม่ติดฝืด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเพลาได้ดียิ่งขึ้น และสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อตลับลูกปืนชำรุดหรือหมดสภาพ ถือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แต่มีความสำคัญในเครื่องจักรกลที่มีบทบาทสูงเลยทีเดียว

https://drive.google.com/drive/folders/0B0tXYS7Vb3EZejh4LXVyWk8xbHM?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=RkI3CVfBbrc&feature=youtu.be

YouTube Preview Image

apiwat jarusakdadet
at GlurGeek.Com
นาย อภิวัฒน์ จารุศักดาเดช 1590901086
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แนะนำการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com