แคลคูลัส ไม่ยากครับหากคุณต้องการเรียนรู้

ผมจะมาทำโจทย์แคลคูลัสจำนวน3ข้อครับมาชมกันเลยครับ

Untitled-1

1 โจทย์เรื่อง Function

2 โจทย์เรื่อง Rimit

3 โจทย์เรื่อง Differenttaition

Tossaporn sornsuwan
at GlurGeek.Com
ผม นาย ทศพร ศรสุวรรณ รหัส นักศึกษา 1590900724 เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.