เเนะนำวิธีการเขียนเเบบ ROCKER ARM BY KORNKANOK

วันนี้จะมาเเนะนำการเขียนเเบบ ROCKER ARM (กระเดื่องวาล์ว)

111

 

หลักการทำงาน :เป็นกลไลเพื่อเปิด – ปิด ลิ้นตามจังหวะของเพลาลูกเบี้ยว

ประโยชน์ที่ได้รับ : ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล

 

https://www.youtube.com/watch?v=No91xcjqirs&feature=youtu.be

https://drive.google.com/drive/folders/0B_8rITEpz74yX25zMmlHYzdHZWc?usp=sharing

YouTube Preview Image

 

Mameaw Kornkanok
at GlurGeek.Com
ชื่อ นางสาว กรกนก สาระนัน 1590902209 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มาสอนวิธีการเขียนเเบบ ROCKER ARM โดยใช้โปรเเกรม AUTO CAD โดยนำเสนอเป็นภาพมุมมอง Isometric และ Orthographic

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com