เทคนิคในการใช้ Google Hangouts ที่จะทำให้เราสามารถคุยกับเพื่อนได้

เทคนิคในการใช้ Google Hangouts ที่จะทำให้เราสามารถคุยกับเพื่อนได้

บทความนี้จะมาสอนการใช้ Google Hangouts ที่สามารถ ทำให้เราคุยกับเพื่อนผ่าน บราวเซอร์ได้และไม่ต้องเข้าใช้ App ในการคุยกับเพื่อนๆ

        วิธีการใช้

เข้าไปที่ https://hangouts.google.com/

เมื่อเรา log in ใน Google เราจะได้หน้าตาเว็ปดังรูปด้านล่าง

1

ถ้าเราต้องการคุยับเพื่อน เราก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใส่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนไปใน ช่อง New Conversations ด้านซ้าน มือ

1

เมื่อเพื่อน กดเข้าร่วมการสนทนา เราก็สามารถคุยกับเพื่อน หรือจะวีดีโอคอลกับเพื่อนก็ได้ง่ายๆสบายๆ

1

ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

Pattana Pattanasing
at GlurGeek.Com
นักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวะกรรม ภาควิชา คอมพิวเตอร์
นายภัทธนา พัฒนสิงห์ 1590902316

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.