เทคนิคการใช้ Photoshop

เทคนิคการใช้ Photoshop นะคะ ที่จะมารีวิวคือ ใช้ 2 เทคนิค

เทคนิคที่1

s

การนำรูปภาพไปใช้งานงานกราฟฟิก งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานนำเสนอต่างๆ รูปภาพเหล่านี้หากเราทำการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตและนำมาใช้งานนั้น บางรูปจะติดพื้นหลัง ของรูปภาพไปด้วย และหากพื้นหลังงานออกแบบของเราคนละสี

วิธีทำพื้นหลังรูปให้โปร่งใส

ขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม Photoshop ขั้นมาจากนั้นคลิกที่ file open เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม

ขั้นตอนที่สอง ให้คลิก Layer

ขั้นตอนที่สาม จะเห็นได้ว่าตอนนี้มี layer อยู่ 2 layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ layer ที่ชื่อ Background  โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer  ต้องไม่มีรูปดวงตา

ขั้นตอนที่สี่ หลังจากเลือกที่เครื่องมือ magic wand toolจากนั้นให้คลิกพื้นที่ๆ ต้องการลบออกให้เป็นพื้นที่โปร่งใส (ในตัวอย่างคือพื้นที่สีม่วงที่จะต้องการให้เป็นพื้นที่โปร่งใส) เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าเรากำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่

เป็นขั้นตอนสุดท้าย นั้นคือขั้นตอนการบันทึกรูปภาพ ให้เราคลิกไปที่แท็บเมนู file save for web

เทคนิคที่2 การใส่ตัวอักษร

sui

 

Mintra nongphot
at GlurGeek.Com
น.ส.มินตรา นงค์โภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ปี1
1590900203

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com