เทคนิคการใช้ Photoshop

เทคนิคที่1การตัดภาพ
โดยเริ่มจากหารูปที่เราต้องการนะครับ บางภาพที่เราต้องการอาจมีพื้นหลังที่เราไม่ได้ต้องการมาด้วยเทคนิคง่ายๆคือใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool ในการตัดภาพนะครับ สำหรับบางภาพอาจต้องใช้เครื่องมืออื่นในการตัดเพื่อความสะดวกของชิ้นงานนะครับ ดังรูป

3

เทคนิคที่2การซ้อนภาพ
เมื่อเราตัดภาพได้แล้ว เราก็สามารถใช้เครื่องมือ Move Tool ย้ายรูปที่เราตัดไว้มาบนพื้นหลังที่เราต้องการได้ โดยการลากมาวางในตำแหน่งที่ต้องการ ดังรูป

2

เทคนิคที่3การเปลี่ยนโทนแสงรูปภาพ
ก่อนอื่นให้เลือก Layer ที่เราต้องการปรับแสงก่อน จากนั้นคลิกตรงคำว่าNormal ทางขวามือตรงช่องของLayers จากนั้นเลือกประเภทของแสงที่เราต้องการจะปรับตามใจชอบ ดังรูป

4
สำหรับการนำเสนอเทคนิคก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

Packapat sooksomnuek
at GlurGeek.Com
นายภัคภัสร์ สุขสมนึก 1590900708 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.