เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT:EX PRESS

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมเอ็กเพรส ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เมนูไม่ซับซ้อน ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน ครอบคุมระบบบริหาร ช่วยให้การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย และช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนผังการทำงานของระบบ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

1 ระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า

2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า

4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

8 ระบบบัญชีแยกประเภท

9 ระบบสินทรัพย์ถาวร

10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

นอกจากออกแบบมาให้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงานหลักๆ ได้สมบูรณ์แล้ว จุดเด่นอีกอย่างของ Express คือ การใช้ทรัพยากรระบบน้อยมากทั้งระบบ Single และ ระบบ LAN จนคุณต้องแปลกใจ

 

วิธีใช้

การเข้า Program จำเป็นต้องใส่รหัสทุกครั้ง

การจะ print บิลออกมาต้องไปที่ เมนู ขาย > 4. ขายเงินเชื่อ

เมื่อเข้าไปจะเจอกับหน้าต่าง ที่เป็นฟอร์มบิล ของเรา ให้ใช้คีย์ลัดที่คีย์บอร์ดAlt+a

กด Enter ไปจนถึง วันที่ > ให้เปลี่ยนวันที่เป็นวันถัดไป (เพราะเราจะส่งของภายในวันถัดไป)

กด Enter ไปจนถึง รหัสลูกค้า

พิมข้อมูลอ้างอิงลงไป

กด Enter ไปจรถึง ครบกำหนด > เป็น Cr เราให้ Cr ในการจ้ายเงินลูกค้ากี่วันก็ใส่ไปได้เลยอย่างในัวอย่างเป็น 30 วัน ช่องวันที่ด้านขวามือ ก็ตะเปลี่ยนเองอัตโนมัต

อย่างเช่นแบบนี้

กด Enter มาจนถึง หักส่วนลด > ถ้ามีส่วนลดก็พิมลงไปเลย อย่างในตัวอย่างเป็น 200 บาท ถ้า เป็นหักส่วนลด 3% จะต้องพิมพ์ในช่องเป็น 3+ แล้วกด Enter ก็จะขึ้นเป็น 3% ให้เอง

กด Enter เข้าไปในช่องรายการสินค้าแล้วเสิร์ชหาสินค้าโดยการพิมพ์รหัสที่เราตั้งไว้ แย่างเช่นใสตัวอย่างจะเป็น TB2280

กด Enter ก็จะมีรายการขึ้นมาให้เลือก เมื่อเลือกได้แล้วกด Enter

กด Esc ที่คีย์บอร์ด

กด > ตกลง

แล้วกด Alt+p เพื่อจะพิมพ์บิลออกมา

ให้เลือกไปที่ เครื่องพิมพ์ แล้วกด Enter

 

นี้ก็เป็นวิธีใช้คร้าวๆน่าครับ โดยสมัยนี้โปรแกรม ex press นั้นมีหลายเวอชั่นมากมาย

แล้วแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน โดยแต่ล่ะเวอชั่นนั้น ราคาก็จะไม่เท่ากันน่ะครับ

ราคาของโปรแกรม ex press นั้นเริ่มต้นอยู่ที่  19,000-39,000 บาท รานี้ไม่รวมภาษี น่ะครับ

 

Assignment 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT
ชื่อเครื่องมือที่ใช้ EX PRESS
จัดทำโดย 
นาย รัตนชัย เรียบร้อยเจริญ 1580900023
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————–

ASSIGNMENT 3 IT MANAGEMENT TOOLS
ชื่อเครื่องมือ EX PRESS
SUBMITTED BY
RATTANACHAI RIABROYCHAROEN 1580900023 PORTFOLIO STRATEGY
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

 

RATTANACHAI RIABROYCHAROEN
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.