เคยทำโปรแกรมเรียงเลขกันยังครับ ถ้ายังเรามาดูกันเลยดีกว่า……ใช้javaในการเขียน

เริ่มกันเลยดีกว่าโปรแกรมนี้สามารถเรียงลำดับเลขโดยใช้หลักตำแหน่งเป็นตัวสลับและก็ใส่โค๊ดกำหนดให้โปนแกรมเรียงลำดับเป็นอันเสร็จสิ้น เรามาดูอธิบายคร่าวๆในคลิปกันเลย

YouTube Preview Image

คงเข้าใจกันแล้วว่าโปรแกรมทำงานยังไง งั้นลองดูว่าคิดโค๊ดโปรแกรมเหมือนกันไหม

import java.util.*;
public class sorting
{
public static void main(String[] arge)
{
int[] a = {7.,34,17,29,59};
Array.sort(a);
System.out.println(“Sorted array(increamental)are:”);
for(int n :a)
{
System.out.print(n+””);
}
System.out.print();
for(int = 0; i<a.length / 2;i++)
}

int j=a.length-1-i;
int tmp=a[i];

a[i]=a[j];
a[j]=tmp;
}
System.out.println(“Sorted array(decreamental)are:”);
for(intn:a)
{
System.out.print(n+””);
}
System.out.println();
}
}

งงกันไหมครับงั้นลองมาดูFLowChart

13150071_806841789446939_1934958336_n

รายชื่อสมาชิก

นายธนกร ทิพย์กระโทก 1570900918

นายเรวัตร ยั่งยืน 1570900611

นายศักดิติ จอนกิ่ง 1570900629

นายชาคริต เคร่งธรรมกิจ  1570901411

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.