เขียนแบบ Valve Lifter ด้วยโปรแกรม AutoCAD

Valve Lifter(ลูกกระทุ้งวาล์ว)

หลักการทำงาน วางอยู่ระหว่างลูกเบี้ยวของเพลาลูกเบี้ยว กับก้านกระทุ้ง  ลูกกระทุ้งสามารถหมุนได้ด้วยวิธีคล้ายกับการหมุนของวาล์วโดยกระเดื่องวาล์วคือ ลูกกระทุ้งอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์ของลูกเบี้ยวเล็กน้อย การหมุนของลูกกระทุ้ง ช่วยให้การสึกหรอกระจายไปทั่วผิวหน้าอย่างสมํ่าเสมอมากขึ้น ส่วนมากมักออกแบบให้ผิวหน้าของลูกกระทุ้งนูนออกมาเล็กน้อย

ประโยชน์ คือ ใช้ในกลไกของมอเตอร์ไซร์

1.Orthographic

YouTube Preview Image

2.Isometric

YouTube Preview Image

3.3D Model

YouTube Preview Image

https://drive.google.com/drive/folders/0B_7XiV-hNMu3NEhBZXlUeEJnVEU?usp=sharing

Wirot Umsakul on sabfacebook
Wirot Umsakul
at GlurGeek.Com
1590902191 นายวิโรจน์ อ่ำสกุล
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com