เขียนแบบ ข้อต่อท่อ 3 ทาง ด้วยโปรแกรม AUTOCAD

ข้อต่อ 3 ทางเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งในงานวิศวะกร ซึ่งมีค่อนข้างมีความสำคัญกับการเดินท่อน้ำ จึงทำให้เวลาที่วิศวะกรหรือช่างต้องการที่จะเดินท่อน้ำต้องใช้ข้อต่อ 3 ทางช่วย

เพราะจะทำให้การทำงานของช่างนั้นง่ายขึ้น อันนี้คือชิ้นงานที่เราทำ

คลิปวีดีโอการสอนสร้าง

YouTube Preview Image

Watchareeporn Luengdumrong
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.