ออกแบบระบบสังคมไร้เงินสดก้าวสู่โลกยุคใหม่ Cashless Society ด้วย Design Thinking

 การออกแบบระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

 • Project : Money is die online is come!
 • Base Project  : Money die by my hand จุดประสงค์คือ เราต้องการผูกเงินผ่านลายนิ้วมือในการแสกน เกิดจากการระดมความคิดในขั้นตอนนี้กลุ่มเราได้ประชุมเกี่ยวกับการออกแบบสังคมไร้เงินสด เพื่อช่วยให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในระบบการทำงาน

 

 • Post-it ของสมาชิก :  ไม่มีเงินก็ซื้อของกินได้ , เงินปันผล , ทรัพยากรในการผลิตเงินน้อยลง , ทำให้ผู้ใช้สบายมากที่สุดและสะดวกปลอดภัย , ไม่ต้องพกเงินสด ,  ออนไลน์ ออฟไลน์ได้ , ลดปัญหาเงินเฟื้อของสังคม , สร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายให้แก่คนยุคใหม่ , กันเงินหาย , มีตู้กดเช็คเงินในบัตรทั้งปรเทศ , ดอกเบี้ย , สะดวกสบายในการใช้จ่าย ,มีนวัตกรรมใหม่ , การฝากหรือเช็คเกิดขึ้นได้ทุกที่บน Application , ธนาคารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น , ปลดล็อคขีดจำกัดทางการเงินปลดล็อคทางการใช้ชีวิต , ไม่ต้องกลัวเงินหาย , เข้าถึงเทคโนโลยี , ป้องกันการขโมยข้อมูล ,เข้าถึงเทคโนโลยีตามทันโลกเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง , สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายได้ง่าย , ชำระเงินโดยใช้ App , ในการหักเงินจากบัญชี แบบ Online , มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานตลอดเวลา , จัดการความปลอดภัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น , การชำระเงินโดยใช้ลายนิ้วมือแล้วหักจากบัญชีธนาคาร , สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรขนาดเล็กหรือผู้ซื้อ-ผู้ขายรายย่อย , ลดการปล้นจี้ในสังคม , ใช้ไมโครชิพแทนใช้เงินจริงโดยการสแกน , สร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับองค์กรเช่น การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เงิน , มีระบบการป้องกันที่ดี , ธนาคารให้บริการผ่าน ai , เราไม่ต้องพกเงินใช้การพกโทรศัพท์แทน ซื้อ-ขายได้ตลอดเวลา 24 Hrs , สร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายให้แก่คนยุคใหม่ , สามารถขึ้นรถโดยสารได้โดยไม่พกเงินสด, ลดทุนในการผลิตธนบัตรหรือเหรียญของประเทศ , สะดวกต่อการซื้อใช้จ่ายของออนไลน์มากกว่าการใช้เงินสด, ป้องกันการอาชาญากร , สามารถพกเงินจำนวนมากได้แบบสบายใจ , คนจะได้ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมาก, เพิ่มการซื้อ-ขายในกรณีผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างไกลกัน(สั่งออนไลน์จ่ายเงินผ่านสังคมไร้เงินสด) ,พกโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถจ่ายเงินได้ จำกัดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวันได้ตามที่ manage , สร้างการใช้จ่ายในแบบตัวเอง , เวลาใช้บริการตามร้านสปาร้านทำผมไม่จำเป็นต้องระแวงว่าทรัพย์สินจะหาย , ป้องกันแบงค์ปลอม , โทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ , สะดวกในการใช้ชีวิต , ใช้จ่ายง่ายขึ้น , ไม่ต้องมีธนาคาร ,คนที่ไม่มีเทคโนโลยีก็สามารถมีบริการในรูปแบบนี้ได้ , ชีวิตจะสะดวกสบายมากขึ้น , ผลิตเงินออกมาแล้วไม่สูญเปล่า ทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่กลุ่มพวกผมได้ระดมความคิดในการจัดทำ

 

 • นิยามของ Project : สังคมไร้เงินสดลดการปล้นจี้สะดวกทุกที่ทุกเวลา
 • วิธีการคิด : วิธีการคิดได้มาจากการรวมแสดงความคิดเห็นของสามชิกในกลุ่มจำนวน 10 คน ได้มีความคิดเห็นตรงกันในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งวัดจากข่าวการปล้นจี้ที่เกิดขึ้นในประเทศมีจำนวนมาก และไม่ลดลงเลย ซึ่งตามโจทย์มีข้อกำหนดในการงดใช้เงินสด แต่การดำรงชีวิตยังมีเรื่องการจับจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง สมาชิกในกลุ่มจึงได้มีการเขียน post-it เพื่อออกความคิดเห็นในเรื่องการใช้จ่าย                                                                  ซึ่งเข้าตาม Concept ที่ว่า   ” สังคมไร้เงินสดลดการปล้นจี้สะดวกทุกที่ทุกเวลา “ 

 

 • แนวคิด : เป็นการผูกเงินผ่านลายนิ้วมือโดยที่ผู้ใช้งานใช้เพียงนิ้วมือในการแสกน  ใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในห้างร้าน ร้านค้าทั่วไป หรือ การโดยสารรถสาธรณะ และร้านค้าที่ร่วมรายการ สรุปได้ว่าจะใช้เทคโนโลยีเช้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเราเชื่อว่า เทคโนโลยีไม่มีการสิ้นสุดสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อย และน่าจะเป็นผลดีในการนำมาดูแลชีวิตของทุกคน
 • คลิป VDO : https://youtu.be/uPbZhRDElwg

 

ภาพสมาชิกในกลุ่ม และบรรยากาศการทำงาน

[ สรุปเนื้อหาสัปดาห์สุดท้าย ]

การออกแบบระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

มีคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์ ตอนท้ายบทความ

หลังจากทำการนำเสนอเนื้อหาการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนแล้วนั้น

มีรายละเอียดการดำเนินงานดังภาพประกอบต่อไปนี้

 

ขั้นตอน : การเจาะสำรวจกลุ่มลูกค้า ที่มีบทบาทและอาชีพที่ต่างกันในสังคม เราเข้าสอบถามเป็นรายบุคคล

จำนวน 7 คน ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)

หมายเหตุ : ก่อนที่คณะผู้จัดทำได้เข้าไปสัมภาษณ์ มีการอธิบายเนื้อหาและจุดประสงค์ต่าง ๆ แต่ บุคคลที่เราได้เข้าไปสัมภาษณ์ก่อน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และอยู่ในประเด็นเดียวกันก่อนเสมอ..

บุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์ : 

 1. นายจิรายุทธ์ แหนสูงเนิน / นักศึกษา
 2. นายยุทธกานต์ ชัยศรี    / นักศึกษา
 3. นายพงศ์ธิกร เลิศนภา   / นักศึกษา
 4. นายนัดนัย มักดีจิตร     / นักศึกษามีอาชีพเสริม
 5. นายสมพงศ์ แก่นคอนสาร  / ผู้รักษาความปลอดภัย
 6. นายประเสริฐ อ่อนจันทร์   / พนักงาน
 7. นางประภา อ่อนจันทร์     / พนักงาน

ด้วยคำถาม :

 • ถ้าอานาคตมีสังคมไร้เงินสดเกิดขึ้น จะดีหรือไม่ ?
 • ดี เพราะ เหตุใด ? / ไม่ดี เพราะเหตุใด ?
 • มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการปรับ / เพิ่ม จุดใดหรือไม่ ?

สรุป : การให้คำแนะนำ หรือผลลัพธ์ว่าบุคคลในสังคม เห็นด้วยหรือไม่ พึงพอใจกับโปรเจก  ”  สังคมไร้เงินสด ”  แค่ไหน ไปฟังกันเลย..

คลิปวีดีโอ : YouTube Preview Image

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 1. นางสาวจิราพร เวฬุวาปี                1580900460

2.นาย​ เบญ​จ​รัตน์​ ฟู​จิ​ฮิโร                 ​1580900494

3.นายสิทธินนท์​ พิมล​                      1580900569

4.นางสาวชลทิชา ธรรมสมพงษ์        1580900601

5.นางสาวเสาวลักษณ์​ แดงธรรมชาติ  1580900775

6.นายภูมัย ชัยประดับเวทย์              1580900742

7.นาย ไกรศรี บุญสา                     1580901013

8.นาย ภรัณยุ อินตะมะ                   1580901062

9.นาย อาชวิน จารุจันทร์                 1580900692

10.นายพันธกานต์ มีมา                   1580901278

11. นางสาวสุชีรา วนัสบดีกุล           1580900866

 

 

 

 

 

 

 

PARUNYU INTAMA
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.