ออกแบบระบบการศึกษาในอนาคต Newworld in VR ด้วย Design Thinking

ออกแบบระบบการศึกษาในอนาคต ( Future Education )

Project Newworld in VR

——————————————————————————————-

•••••••••••••••••••••••••••• 1.Base ••••••••••••••••••••••••••••

—————————————————————————————–

การระดมความคิด

การระดมความคิดกลุ่มของเราได้ส่ง Post-it ให้กับทุกคนเพื่อให้เขียนความคิดของตัวเองโดยไม่ได้ปรึกษากันมาก่อนและได้นำมารวมกัน หลังจากนั้นได้มาดูว่าสิไหนที่มีคนคิดซ้ำกันมากที่สุดและนำมาคิดเพื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าที่ขายได้และมีประโยชน์
——————————————————————————————

Post-it


——————————————————————————————–

สิ่งที่เพื่อนทุกคนเขียนใน Post-it

1.พัฒนาการสอนที่มีอยู่แล้ว

………………………………

ไม่จำกัดหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น

ไม่มีระบบคณะ

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอน

บทเรียนอัพเดทอยู่เสมอ

ยกเลิกระบบการสอนและทำเป็นโปรเจ็คเพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริง

ใช้สื่อวิดีโอแอนิเมชั่นช่วยในการสอนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

ผู้สอนมาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง

ยกเลิกระบบสอบเข้าไม่มีตัวชี้วัดที่แน่นอนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันให้วัดกับตัวเองว่าพัฒนาแค่ไหน

นำหลักการในชีวิตประจำวันมาเป็นเหตุการณ์ในการศึกษาให้มากขึ้น

ช่างกิจกรรมที่ควรค่าแก่การทำได้คิดได้ทำจริงๆไม่มีใช้แค่ในตำรา

งดการเรียนการสอนและเพิ่มเวลากิจกรรมมากขึ้น

ลงมือทำจริงมากกว่าศึกษาข้อมูล

ลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นเปิดโอกาสให้คนกล้าคิดกล้าแสดงออกได้เป็นตัวเองในขอบเขต

อัพเกรดอุปกรณ์ในการใช้งานที่เกี่ยวกับการทำงานนั้นนั้นให้เหมาะสมแก่การเรียน

การเรียนอาจจะเป็นการสอนจากวิดีโอผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆ

ทำชิ้นงานมากขึ้นการสอนลดลง

ไม่มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการเรียนการสอน

ใส่ใจกับการประเมินผู้สอนอย่างจริงจังพัฒนาผู้สอนให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเรียนการสอนไม่ใช่สอนผิดๆ

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยเกมสอนภาษา

2.สิ่งที่อยาก?

………………………………

สอนด้วยภาพวาดน่ารักน่ารัก

ส่งเสริมให้สิ่งที่อยากเรียนอะไรที่ไม่สนใจก็ไม่ต้องเรียน

จบคอร์สแล้วทำงานได้เลย

ช่วยให้ทุกคนหาความอยากเป็นความชอบตั้งแต่ยังเด็ก

เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ระบบคำนวณคณะและสิ่งที่ควรเรียนจากความชอบจริงๆ

ให้ทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ

3.เรียนที่บ้าน Home School

………………………………

แอบการศึกษาโดยเพียงโหลดแล้วสามารถศึกษาที่บ้านได้

อยากให้การศึกษาเป็นแบบเรียนด้วยเสียงโดยมีรูปภาพเป็นอินโฟกราฟฟิกและสามารถเรียนที่บ้านง่ายง่ายผ่านวิดีโอ

ทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

เว็บการเรียนการสอนสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

ทำระบบแอพการเรียนสำหรับผู้ปกครองและเด็ก

ทำระบบการเรียนผ่านมือถือแบบกลุ่ม

ทำระบบการสั่งงานและส่งงานสำหรับอาจารย์

พัฒนาการสอนด้วยระบบมือถือ

อยากให้มีการเรียนการสอนโดยไม่ต้องมาโรงเรียนเช่นเรียนในคอมที่บ้าน

ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน

4.Ai

………………………………

ไม่มีคนสอน

คุณครูคนเดียวสอนได้หลายวิชาหรือเอไอ

คุณครูเอไอ

5.AR/ VR

………………………………

แพลตฟอร์มสำหรับใช้ความรู้ที่รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศ

เรียนที่ไหนก็ได้

ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

เรียนในโลกเสมือนจริง

ในขณะที่หลับก็สามารถเรียนรู้ได้

ฟิวเจอร์คลาสรูม

ห้องเรียนที่เปลี่ยนไปตามสถานที่ต่างๆสร้างฮัลโหลแกรห์มขนาดใหญ่ที่สามารถจับต้องได้

ล็อกอินเข้าห้องเรียนจากที่บ้าน

ห้องเรียนฮัลโหลแกรห์ม

เดินทะลุเข้าห้องเรียนจากที่บ้าน

ใช้วีอาร์ในการเรียนการทดลองการเรียนออนไลน์มากขึ้น

เครื่องเรียนในขณะที่รับไม่จำกัดความรู้ทุกอย่างหาได้จากทุกๆที่

6.โลกอนาคต ฝันที่ใกล้เข้ามา

………………………………

อาหารกินแล้วได้ความรู้

ไฮ-เทคโนโลยีในการค้นหาทางความคิด

เทคโนโลยีที่ควบคุมผ่านความคิดเป็นระบบ private

เก้าอี้การศึกษาที่นั่งเลยทำให้ตั้งใจเรียน

เครื่องเชื่อมต่อศูนย์ประสาทเรียนแล้วเข้าใจเรื่องเดียวกัน

ฝังเมมเมอรี่เข้าไปในสมอง

เรียนโดยมีเครื่องมือต่อเซลล์ประสาทเรียนครั้งเดียวจำได้เลย

ความรู้อยู่บน cloud สามารถโหลดลงสมองได้

สามารถคัดลอกข้อมูลในสมองได้เหมือนแฟรชไดร์ท

——————————————————————————————–

นิยาม

Newworld
การศึกษารูปแบบใหม่
เพื่อบุคลากรโลก
—————————————————————————————-
การคิดที่ได้จากคำนิยาม

ก็ในอนาคตการศึกษาไม่ได้อยู่เเต่เพียงในห้องเรียนเเละการศึกษาก็ไม่จำกัดอายุเทคโนโลยีต่างๆจะช่วยให้เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นการสอบจะไม่ใช่การวัดศักยภาพของคนในอนาคตเเต่เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดประโยชน์เเก่สังคม พอไหมอะสั้นไปไหม

——————————————————————————————

แนวคิดของโครงการ

ต้องอธิบายก่อนว่าในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้าทางมหาลัยอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะอยู่แค่ในโลกเสมือนจริง มหาลัยอาจจะเหลือแค่เพียงห้องเล็กๆไว้สมัครเรียนเท่านั้น ถ้าเกิดเราต้องการเรียนเราสามารถไปซื้อแพ็กเกจการเรียนมหาลัยมาเพื่อโหลดเข้า Virtual reality (VR) เพื่อจำลองมหาลัยได้ทุกที่โดยไม่ต้องไปมหาลัยจริงๆ  พอโหลดใส่ Virtual reality (VR) เสร็จก็สามารถเรียนรู้ได้เลย โดยการให้ความรู้ก็จะมีการจำลองอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านโดยสามารถตอบได้ทุกคำถามเกี่ยวกับวิชาเรียนนั้นๆ และสิ่งที่เราทำเป็นแพลตฟอร์มที่ทำมาเพื่อมหาลัยและโรงเรียนต่างๆที่ต้องการอัพตัวเองให้ไปอยู่ในโลกเสมือนจริง ซึ่งเราได้ทำแพลตฟอร์มที่ทำเป็นโลกเสมือนจริงของมหาลัยเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้

——————————————————————————————

Clip VDO

YouTube Preview Image

—————————————————————————————–

รูปรวมสมาชิกกลุ่ม

—————————————————————————————–

•••••••••••••••••••••••••••• 2.Empathy ••••••••••••••••••••••••••••

—————————————————————————————–

จากกิจกรรมการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเราได้กลุ่มเป้าหมายตามลําดับดังนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการ

2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

3. นักธุรกิจ

4. ติวเตอร์

5.ผู้ปกครอง

6.วัยทำงาน

7.นักศึกษาและนักเรียน

—————————————————————————————–

Key Question

—————————————————————————————–

Find Out

—————————————————————————————–

Create

—————————————————————————————–

•••••••••••••••••••••••••••• 3.Define ••••••••••••••••••••••••••••

—————————————————————————————–

Stakeholders map

—————————————————————————————–

Target Persona

—————————————————————————————–

User’s Activities

—————————————————————————————–

•••••••••••••••••••••••••••• 4.Ideation ••••••••••••••••••••••••••••

—————————————————————————————–

Finding Challenge Ideas

—————————————————————————————–

Heat Map

3

2

1

—————————————————————————————–

คะแนนข้อมูลที่ได้มา Discuss เพื่อสร้างแนวคิดใหม่

—————————————————————————————–

KEYWORD จากแนวคิดใหม่

New World
new accessible education where you can be yourself

—————————————————————————————–

BRAINSTORMING KEYWORD

—————————————————————————————–

IDEA GENERATION ( MIXED IDEAS )

—————————————————————————————–

IDEA GENERATION ( CREATIVE BOARD )

—————————————————————————————–

Heat Map

3

2

1

—————————————————————————————–

IDEA GENERATION ( CREATIVE BOARD )

—————————————————————————————–

คะแนนข้อมูลที่ได้มา Discuss เพื่อสร้างแนวคิดใหม่

—————————————————————————————–

IDEA GENERATION ( CUSTOMER JOURNEY )

ระบบการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

และการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อม

—————————————————————————————–

สัมภาษณ์

YouTube Preview Image

—————————————————————————————–

ภาพกิจกรรม

—————————————————————————————–

———————-รายชื่อสมาชิกกลุ่ม————————–
1.นาย พชรพล กมลวาทิน 1580900403
2.นาย สิรวิชญ์ หอมสุวรรณ 1580901740
3.นาย ปวเรศ วศินอนุรักษ์ 1580900361
4.นาย ฤทธิวัฒน์ วังทะพันธ์ 1580900387
5.นายวงศกร นำเจริญ 1580901757
6.นาย วิศรุจน์ วัลย์เครือ 1580901195
7.นาย ติณณภพ ปิยะกุลวรวัฒน์ 1580900395
8.นางสาว ลักษณาพร บุญชิต 1580901765
9.นาย สยาม เเซ่ฉั่ว 1580900098
10.นาย จิรสิน ฤดีเกียรติธำรง 1580900890
11.นาย กฤษฎา พิษณุประชา 1580900379

KITSADA PISSANUPRACHA
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com