สอนเขียนแบบ 3D GAME BOY ด้วยโปรแกรม AUTOCAD

นายอนันดา่ วงศ์เกี่ย 1590901029 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา การเขียนแบบวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เกมบอยหลักการทำงานคือการแสดงผลภาพหน้าจอจากการอ่านชิปของเกม

ประโยชน์ได้รับการคลายเครียด ความสนุกสนาน

 

 

โหลดไฟล์ https://drive.google.com/open?id=0BwTNk5S_CAG0dVk1OWg1Wkxjc1U

วิธีทำ ขั้นแรกออกแบบทรงที่ราต้องการคือทรงสี่เหลียม

ขั้นสองออกแบบปุ่มหรือหน้าจอ

ขั้นสามดึงขึ้นให้เป็น 3D

ขั้นสี่ ลงสี

รูปด้านบน

รูปแนวนอน

รูปด้านข้าง

รูปแบบ 3D

 

 

 

Ananda Wongkir on sabfacebook
Ananda Wongkir
at GlurGeek.Com
เย้ๆ อนันดา วงศ์เกี่ย ภาคคอมพิวเตอร์ 1590901029

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com