สอนเขียนแบบ ตู้เย็น รูปแบบ 3D ด้วยโปรแกรม AUTOCAD จ้า

วันนี้จะมาทำตู้เย็นรูปแบบทั้งหมด 3 แบบ เช่น Orthographic,Isometric,3D Model
1.3D
1.1 เริ่มจากทำแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสทุกด้านให้มีขนาดเท่ากันทุกด้าน
1.2 จากนั้นก็ทำเส้นสมมุติขึ้นมา 2 เส้นเพื่อที่จะเป็นจุดตัดออกจากกัน
1.3 จากนั้นก็ลากเส้นออกจากกันให้ตรงกลางมีช่องว่างเพื่อที่จะใส่ตัวล็อคตู้เย็น
1.4 จากนั้นก็สร้างตัวล็อคโดยตัวล้อคนั้นจะทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1.5 จากนั้นก็ดึงขึ้นมา
1.6 จากนั้นก็สร้างที่จับแบบสามเหลี่ยมขึ้นมา
1.7 จากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นที่จับออกมา
1.8 จากนั้นก็เลือกสีที่จะใช้ออกแบบตู้เย็น

https://www.glurgeek.com/wp-content/uploads/2017/05/tossaporn3-1.jpg

2.Isometric
2.1 เมื่อเราได้ตู้เย็นแบบ 3D มาแล้วก็เริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันเลย
2.2 ทำภาพให้เอียงขึ้นไปด้านใดด้านหนึ่ง
2.3 จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Flashshot เหมือนขั้นตอนที่ 3
2.4 จากนั้นก็ลากมาวางแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นแบบตู้เย็น Isometrichttps://www.glurgeek.com/wp-content/uploads/2017/05/tossaporn1.jpg

1.Orthographic
1.1 เริ่มจากใช้คำสั่ง Flashshot
1.2 เริ่มใช้คำสั่ง Flashshot จากด้านบนของตู้เยนที่ออกแบบไว้ ด้านหน้าของตู้เย็น และด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง
1.3 จากนั้นก็จะว่างตำแหน่งที่ต้องการ
1.4 แล้วเอา 3 รูปที่ได้นั้นเอามาเรียงจัดให้ดูสวยงาม

https://www.glurgeek.com/wp-content/uploads/2017/05/tossaporn2.jpg

นี่ก็คือวีดีโอสำหรับการสอนทำตู้เย็นทั้ง 3 วิธี
YouTube Preview Image

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ZepbbSAS5oRnBrdjJZTjVOTWs

Tossaporn sornsuwan
at GlurGeek.Com
ผม นาย ทศพร ศรสุวรรณ รหัส นักศึกษา 1590900724 เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com